Udkik.dk

Maritim Ordbog


Photo by Chris Lawton on Unsplash

Speciel tak til Ole Nørgaard, der har bidraget med sin omfattende ordliste.
Også en stor tak til Gert Møbes og www.Jensine.dk/ordbog for deres bidrag.

Indeks 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

OrdForklaring
Istrøm
IItalia (gl. nationsbogstav)
I.H.K."Indicerede (udviklede) hestekræfter, angiver den effekt, der udvikles i motorens cylindre; Bestemmes ud fra måling af trykket (middeltrykket) i cylindrende, deres antal, diameter, slaglængder samt antal omdrejninger pr. minut. eng.: IHP"
I.S.T.A.International Sailing Training Association
i/fInsufficient Funds
i/oIn and/ or over (stowage of cargo or on deck)
IACSInternational Association of Classification Societies
IADOCInternational Association of Drilling Contractors
IAFCInterAmerican Freight Conference
IALAInternational Association of Lighthouse Authorities
IALAInternational Assosiation of Lighthouse Authorities
IAPHInternational Association of Ports and Harbours
ibIbidem (in the same place)
IBIAInternational Bunker Industry Association
IBKIntegrerede Bro Kontrol
ibnrIncurred but not reported
icI see
ic&cInvoice cost and charges
icaInter Club Agreement
iccInternational Chamber, Commerce, Institute Cargo Clause
ICCIntegreret Computer Control
ICCOThe International Council of Containership Operators - også kaldet The Box-club i daglig tale. Sammenslutning af containeroperatører.
ICCPCInternational Chamber of Commerce Piracy Center, hjemsted i Kuala Lumpur, Malaysia
icdInland Clearance Depot
icesIrish Continental Group, irsk færgerederi
ichcaInternational Cargo Handling Co-ordination Association
ICKIntegreret Computer Kontrol
ICMAInternational Christian Maritime Association
ICMESThe International Cooperation on Marine Engineering System
ICMMInternational Congress og Maritime Museums
ICOTASInternational Committee on the Organization of Trafic at Sea
ICPLInternational Committee on Passenger Lines
ICPTT SInteractive Cargo Securing Program, IMO-krav til sikring/surring af last
ICSThe International Chambers of Shipping, London. Sammenslutning af rederiorganisationer til behandling af skibsfartsspørgsmål af teknisk, juridisk eller skibs - fartspolitisk karakter.
ICSIntegreted Control System, styring/kontrol af større og komplicerede skibe.
ICSInternational Code of Signals
ICSWDen Internationale Velfærdskomitè
icwIn Connection with
idImport duty
IDInvesteringsgruppen Danmark, sammenslutning af Partredere
IDIkke deltaget (i en given konkurrence)
IDCIndustrial Development Cooperation
IDCSInternational Development Corporation of Scandinavia
idk.indekskorrektion
IESIntelligent Emergency System, lysstriber monteret til at hjælpe passagere ud af fly/skibe, i tilfælde af brand/ulykke osv., består af lysende stiber monteret på skod/dørk(gulv), herunder lysende pictogrammer. Benævnes også LLL: Low Location Light
IFIkke fuldført (i en given konkurrence)
iffInstitute of Freight Forwarders
ifoIntermediate Fuel Oil
IFPIntegrated Fire Protection
IFSMAInternational Federation of Shipsmasters Association
IGSInert Gas System
IHOInternational Hydrografic Organisation
IHOInternational Hydrographic Organization
ihpse IHK
IKFInstitut for Købmands-finansering, herunder skibe
ILIsland (gl. nationsbogstav)
ILAInternational Law Association
ILAInternational Longshoremens Association
ILOThe International Labour Organisation, Geneve. Der på tresidet basis (regeringer/arbejdsgivere/arbejdstagere) behandler arbejdsproblemer og andre sociale spørgsmål.
ILUThe Institute of London Underwriters
IMAInternational Maritime Advisers, dansk rådgivningsfirma vedr. reparation, vedligehold, værftsophold mv.
IMBInternational Maritime Bureau. Registrerer/efterforsker piratoverfald på skibe. Hovedsæde i Kuala Lumpur, Malaysia. se også under: RCC
IMCInternational Marine Coating. Kostbar bundmaling/behandling, koster ca. 6 gange mere end alm. bundmaling. Øger skibes fart med flere knob, især hurtigsejlende fartøjer.
IMCAInternational Maritime Contractors Association
IMCOInter-Goverment Maritime Consultative Organisation. Fastsætter normer for sikkerhed til søs. Har lavet reglerne for transport af farligt gods til søs, søsikkerhed mv. (1982 ændres IMCO til IMO, se dette.)
IMCOIntergovernmental Maritime Concultative Organization
IMDGInternational Maritime Dangerous Goods Code
IMECInternational Maritime Employers Committee
IMFInternational Monetary Fund
IMIFInternational Maritime Industry Forum
IMM/IMSORIntitut for matematisk modellering
IMOThe International Maritime Organisation, London. Søfartsorganisation under FN (UN) til varetagelse af sikkerheden til søs og bekæmpelse af forurening fra skibe, især gennem vedtagelse af Internationale konventioner, se også under IMCO
IMOInternational Maritime Organization
IMOSARInternational Maritime Organisation Search and Rescue Manaual
IMPAInternational Maritime Pilot`s Association, se også EMPA
IMSInwater Marine Service, dansk firma der foretager undervandsrensning på skibe, bropiller mv.
IMSInternational Marine Spareparts, Denmark
IMSInternational Measurement System
IMUInternational Maritime Union (Latin America)
ininch (engelsk tomme)
in liqIn Liquidation
in3Cubic inch, 1 cb3 = ca. 16,4 cm3.
inclotIncluding overtime
INCO-TERMSInternational Commercial-Terms, vedtaget af det Internationale handelskammer for at sikre, at reglerne for den mellem parter aftalte levering overalt har samme betydning.
indIndependent
Indianerrøv"Kød opbevaret i ""suletønden"" lagret med saltvand og salpeter, hvor kødet fik en ""fin"" rød farve, heraf navnet: indianerrøv (slang)."
Inergen"Blanding af ""rene"" gasarter nitrogen, argon og kuldioxid. Erstatter Halon 1301"
infoInformation
InmarsatInternational Maritime Satellite Organisation
INMARSATInternational Maritime Satellite
INOGENRetningsfyr anvendt ved snævre løb, havne mv., natriumslys på en plade med sort streg der styres efter, ved afvigelser af kursen danner den sorte streg pile mod centerlinien.
INSInerti Navigations system, anvendes af ubåd, fly og orlogsfartøjer. Præcis navigeringssystem.
inspInspector, Inpsection
INSROPInternational Northern Sea Route Programme
inst. clauseClauses Officially Accepted by the Institute of London Underwriters
InsulationI køleskibe er skibets sider samt skotter/dæk og luger isoleret med rockwool/glasuld for at hindre yderluftens/eller vandets temperatut i at påvirke ladningen.
InterCargoInternational Association of Drycargo Shipowners
IntercoInternational Code of Signals
IntermodalIndretning af transportenheder, f.eks. containere til transport med forskellige transportmidler såsom bane, bil og skib (evnt. fly).
International sømilThe International Nautical miles - 1. juli 1954 også anerkendt af USA - 1 Int. nau. mile = 6.076,1 feet (ca. 1852 m.), svarende til 0,99936 af en Engelsk sømil, se også Engelsk sømil, Distanceminut, Kvartmil og sm.
IntertankoInternational Association of Independent Tanker Owners
intnIntention
inTT stInstant or Present month
invInvoice
IOEInternational Organization of Employers
IoMIsle of Man (populært skibsregistreringssted)
iopIrrespective of percentage
IOPCInternational Pollution Compensation Fund
IOPPInternational Oil Pollution Prevention Certificate
IORInternational Ocean Rating Rule
IORInternational Offshore Rule
iouI owe you
ipfIntaken Piled Fathom
IPSIImproved Port / Ship Interface, udvikling af nye metoder for lastning/losning samt intern Europatransport indefor den maritime sektor.
ipso factoBy the fact itself
IPTAInternational Parcel Tankers Association
IQInterrupted quick flashing light
IRIreland (gl. nationsbogstav)
irdInland Rail Depot
IRIDIUMGlobalt mobiltelefonnet, baseret på 66 satelliter, Forventes klar i 1998
IRISInteR Islands Shuttle, modulopbygget catamaran til gods, pax, osv.
iroIn Respect Of
ISIkke startet (i en given konkurrence)
ISIsrael (gl. nationsbogstav)
ISAIntegreret Skibsadministration
ISAInternational Soling Association
ISCIntegreret Ships Control
ISCYRAInternational Star Yacht Racing Association
ISDNIntegrated Services Digital Network, kaldes også Bredbåndsnet el. ISBN
ISESOInformationsteknologi i forøget Sikkerhed og Effektivitet i Skibsdesign og Operation, udarbejdet af DTU og DMI (under Søfartsstyrelsen)
ISFInternational Shipping Federation
ISFIndian Seafarers Federation
ISFThe International Shipping Federation, London. Sammenslutning af rederiorganisationer til behandling af arbejdsgiverspørgsmål.
ISHInstituttet for Skibs- og Havteknik
IshesteSvære nedrammede pæle opfyldt med store sten og holdt sammen med svære wirersurringer og bolte. Bruges som værn mod broer/bropiller o.l. ved isgang samt afviserværk for skibe ved snævre passager af broanlæg o.l.
ISKIntegreret Skibskontrol
ISKIntegreret Skibs Teknik
islwgInternational Shipping Legislation Working Group (UNCTAD)
ISMInternational Safety Management, certifikat udstedes til rederiet: Document of compliance, og skibet får: Safety Management Certificate.
ISM-kodenInternational Ship Management-koden
ISM-kodenISM-koden, skal opfyldes af alle passagerskibe senest 1.7.1996
ISMAInternational Ship Managers Association
ISOInternational Standardization Organisation
ISOInstead of, or International Standard Organization
IsoIsophase light (isofase)
ISOAInternational Support Vessels owners Association
ISSDen Internationale Sportskomitè for Søfarende
ISUInternational Salvage Union (Internet: www.marine-salvage.com)
ITAInternational Tempest Class Association
ITBIntegrated Tug Barge
ITFInternational Transport Federation
ItineraryEt skibs sejlrute
ITOPFInternational Tanker Owners Pollution Federation
ITSInternational Tanker Service
ITZInshore Traffic Zone
IUIf used
IUHTAUTCIf used, half time actually to count
ivInvoice value, Increaced Value
IWAInternational Wheat Agreement
IWCInternational Whale Commission
iwlIstitute Warranty Limits
IYRUInternational Yacht Racing Union