Udkik.dk

Maritim Ordbog


Photo by Chris Lawton on Unsplash

Speciel tak til Ole Nørgaard, der har bidraget med sin omfattende ordliste.
Også en stor tak til Gert Møbes og www.Jensine.dk/ordbog for deres bidrag.

Indeks 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

OrdForklaring
ccoarse
C & DCollected and Delivered
C & ECustoms and Excise (britisk told/afgift).
c & fCost and freight
C Ore 7Ore Charter party
C-CCattle Carrier
c.cirka
c.dkContainers Carried on Deck
c/oCare Of
c/wdCarried forward
caControlled Atmosphere, Chartered Accountant, Current
ca.cirka
CA/ROCargo / roll on
CAACEComitè des Associations dàrmateurs de la Communautè Europeènne ( fællesorganisation for rederiorganisationer i Europa).
cabaCompressed air breathing apparatus
CabotageRetten til at fragte gods på eget lands havneanlæg
CACMCentral America Common Market
cadCash against Document
cafCurrence Adjustment Factor
CAJEACounsil of All Japanese Exporters Association
CALSA-serviceCalifornia South America, container liniefart
CANControlled Area Network, kontrolleret måleområde især på hovedmaskinanlæg.
Candelase under cd
CAPCondition Assesment Programme, inspektion af skib for at bestemme dets tekniske tilstand, ved optagelse i klasseselskaber, f.eks. LR, DnV og BV.
capCapacity
Cape-sizeBulkcarrier på 100.000 - 150.000 t.dw.
CapstanGangspil, med lodret aksel. se også under Gangspil. eng.: Capstan
Capt.eng.: Captain. Dansk: kaptajn, oprindelig militær rangorden på krigsskibe. Øverstbefalende for skibets navigering stod en pilot for, d.s.s. en søkyndig med evnen/kendskabet til at finde vej over oceanerne.
CargolinerLastmotorskib i regelmæssig rutefart
CARICOMCarribbean Community
Caroliner"Populær coaster (149 brt.) bygget af Marshallhjælp i 1950-60-erne. Første skib blev døbt ""Caroline"", deraf navnet på typen."
Carrying TemperatureDen temperatur, hvorunder afskibet/modtager ønsker lasten transporteret.
CasingØverste del af maskinrum - gennemføring for udstødningsrør (skorsten) og andre installationer.
CASOCounsil of American-flag Ship operators
CateringHotel-restaurant-kioskvirksomhed ombord på et skib/fly. eng.: catering
CBColombia (gl. nationsbogstav)
cb&hContinent Between Bordeaux and Hamburg
Cb.cobbles
CBACollective Bargaining Agreement
CBCCopenhagen Business College, tager sig bl.a. af skibsmægleruddannelsen
cbdCash before delivery
cbfCubic feet
cbfCubic Feet Bale
CBFTCubic feet
CBMCubic meter
cbmCubic meters
CBTComputer Based Training
CBTClean Ballast Tank
cbtClean Ballast Tanks
CBTComputer Baseret Træning
ccCustoms Cleared, Current Cast, Civil Commotions, Continent Clause
CCAChemical Carriers Association
CCAFComitè des Armateurs de France (fransk rederiforening)
CCC"Combination Cargo Carrier, især om Amerikanske ""flydende varehuse"", ombyggede ro/ro/conatainerskibe til den Amerikanske navy."
CCCCar Container Carrier
CCCCustoms Co-operation Council
CCLCustoms Carrier Licens. Licens svarende til lastbilernes TIR, hvor varer kan passere grænser og fortoldes på ankomststedet.
cclnConsignment note Control Label Number
CCSChina Classification Society
cd"Candela, enhed for lysstyrke (den mængde lys som udstråles pr. sekund i en given retning fra en lyskilde; SI),1 cd = lysstyrke fra en lyskilde som udsender lys med èn ren farve med en frekvens på 540 mio. mia. H (atommasse 1,01 u) og en strålingsstyrke p
cdcandela
CDchart datum
ceConsumption Entry
CECClipper Elite Carriers
cedipColumbia River District including Portland
CellecontainerskibSkib specielt indrettet til transport af container. Lastrummet er opdelt i celler, passende til containermålene.
CementAndet ord for skipperlabskovs (slang)
CENSAThe Counsil of European and Japanese National Shipowners Association.London, varetager de Vesteuropæiske og Japanske Nationale rederiorganisationers fælles skibsfartspolitiske interesser.
CertepartiAftale mellem et rederi og en befragter (tidscerteparti, rejsecerteparti, contact of affreightment etc.)Fransk: Chartepartie, af latinsk: carta partia (delt papir) idet kontrahenterne oprindelig rev dokumentet igennem og beholdt hver sin del som bevis.
CESCoast Earth Station
cfCubic foot
cfCost and Freight (sælgeren levere varen fragtfrit/køber betaler assurancepræmien).
CFCCollapsible Freight Container, container hvor ende- og sidevægge kan lægges ned.
cfgCubic Feet Grain
cfoCoast or Channel for orders
CFRCost and freight
cfsContainer Freight Station
cgaCargoes Proportion of G/A
cgsaCarriage of goods by sea act
CGTCompensated Gross Tonnage, mål som banker anvender i forbindelse med lånetilbud/fastsættelse af CIRR-renten.
chCustoms house
CHChina (gl. nationsbogstav)
chabeCharters Agent Both Ends
ChalupMellemstor robåd i orlogsskibe, se også Slup
CharterBefragtning. eng.: Charter
China Dogsse under: Staffordhunde
CHOPTCharterers Option
chopt. coChartes option
CHTRSCharterers
ciCertificate of Insurance, Consular Invoice
CIGrand Cayman (gl. nationsbogstav)
CIF"Cost, Insurance and Freight, er betegnelsen i de tilfælde, hvor et vareparti sælges med alle transportomkostninger inkluderet i vareprisen. Når der sælges CIF, bestemmer eksportøren valget af transportør frem til den med importøren aftalte destination; N
cif&cCost, Insurance, Freight and Commission
cif&eCost, Insurance and Exchange
cif&iCost, Insurancee, Freight and Interest
cifc&eCost, Insurance, Freight and Commission and Exchange
cifciCost, Insurance, Freight, Commission and Interest
CIMACInternational Council on Combustion Engines, organisation der samarbejder om motorers forbrænding/miljø.
CIMACConseil International des Machines a Combustion, international sammenslutning af store firmaer der arbejder med store forbrændingsmotorer.
CIMCChina International Marine Containers
cipFreight, Carriage and Insurance paid to (Incoterms 90).
cirkalatinsk=afvigelse. Afvigelse i en ladning på +/- 10%, i andre tilfælde ikke over 5%.
CirkelineSaaledes kaldes et stort, tykt stykke tov, der gaar igennem et hul i roret og bindes med enderne om kovse i to øjebolte, der er fastgjort til skibssiden udenbords, een på hver side af agterstævnen. Cirkelinen forhindre roret at hoppe ud af rortappene.
CkChalk
ckdCompletely Knocked down, Cars Knocked Down
clClause, Center Line
claCargo Loading Adaptability
ClermontDet første dampskib i fast rutefart (passagertrafik på Hudson River) bygget i New York 1807 af Robert Fulton.
ClinometerKrængningmåler.
ClipperAmerikansk sejlskibstype med skarpe undervandslinier og stor sejlføring. Alle tiders hurtigste sejlere. Blev udkonkureret af Dampskibene.
CMConstruction Monitoring, skærpet byggetilsyn, mht. SDA og FDA, se disse
cmcentimeter
CMDCodan Marine Division
CMIComitè Maritime International (Int. søretsforening)
CMRClyde Marine Recruitment
cnConsigment Note, Credit Note
CNPFransk rederi i Paris: Compagnie Navale des Petroles
cnrCharters Not Reported
coConsignment Note, Country, Compagny, Certificate of Origin
Cocoral
COAContract of Affreightment. Rederiet forpligtiger sig til at løfte (transportere) et bestemt kvantum mellem aftale destinationer over en længere periode. Fragten betales som et totalbeløb (lumpsum), eller beregnes pr. ton last, som oftest i US $. Rederiet
coaCash On Arrivel
COACPContract of Affreightment Charter Party
CoasterCoaster, oprindeligt et mindre kystfragtskib, men idag (1999) regnes en Coaster for at være et skib i fart på alle have, med en dw på mellem 500 - 5000 t.dw, (op til 1600 BT)
COB/cobContainers, Oil and Bulk (vessel), Close of Business
CockpitBesætningens åbne opholdsplads, hvorfra der styres og arbejdes, især på mindre sejlskibe.
codCash on delivery
CODAGCombined Diesel and Gasturbine
Codans bølgese under: Kodans bølge.
Codanus"latinsk = hale. Formentlig slet og ret: hale, bagdel, rumpe (jvnf. latinsk: cauda=hale). Man mener at Pomponius Mela bruger betegnelsen nedsættende om et fjernt, afsides, barbarisk sted, liggende ""ved enden=røven af verdenshavet""."
CODOGCombined Diesel or Gasturbine
COFRCertificate of Finalcial Responsibility (gælder olietransport til amerikanske havne, i størrelsesordenen USD 1500 pr. dwt.)
cogsaCarriage of goods by sea act
Colin ArcherNorsk spidsgattet skrogtype, opkaldt efter konstruktøren
Collapsible freight containerContainer hvor ende/sidevægge kan lægges ned.
CommercelæsterAngiver en vægt af 4000 pund (a 500 gr.) og bruges til at betegne et skibs drægtighed. Ved fragtens bestemmelse er man bleven enig om, at ansætte et vist qvantum varer liig en commercelæst, om endog vægten ikke nøigtig er 4000 pund, som 22 tønder korn, 4
compasEt instrument, som tjener til at vise skibets vei eller kurs over søen. Det skal være opfundet i aaret 1302 af Neapolitaneren de Goia og var af ham kun deelt i 8 streger.
complCompleting
concConcentrate(s)
CondemnereAt erklære et skib udygtigt til at istandsættes, hvilket skeer ved nogle af retten eller øvrigheden udnævnte mænd.
Conflex-LineSkibstrafik imellem US-Gulf og Vestafrika
CongestionTrafikophobning, så der opstår ventetid for transportøren - her rederiet eller befragteren. Der kan opstå ventetider på op mod 6 md.( 1970-erne ved Suezkrisen, opsvinget i Nigeria, Øst kysten af Sydamerika m.fl.)
Connessement"Et af skipperen underskrevet beviis for, at have modtaget de deri nævnte varer, som han forpligtiger sig til, mod den bestemte betaling, at levere til en mand i en anden havn, end der, hvor connessementet er udstedt. Der udstedes i det mindste tre (under
consConsolidade
CONSConsumption
Consecutive voyage,CVRederiet stiller sit skib til rådighed for et vist antal rejser, eller så mange rejser som kan nås udført indenfor en aftalt periode. Fragt og udgifter betales efter samme retningslinier som under enkelte rejser.
consgtConsigment
contContinent of Europe, Contract of Class, Container
Cont(bh)Continent, Bordeaux-Hamburg range
cont(hh)Continent, Havre-Hamburg range
ContainerBeholder til transport af gods. Containere fremstilles i forskellige materialer, f.eks stål, aluminium osv. og skal, hvad dimensioner angår, følge visse internationale anerkendte standardstørrelser. Containere er karakteriseret af, at de er indrettet med
Container decention chargeOmkostning, der beregnes af afskiber i tilfælde, hvor containeren ikke er tilbageleveret inden en bestemt tidsfrist.
ContainerskibSkib hvis lastrum er specielt indrettet til containertransport, gennem montering af lodrette spor, slots in bays, til styring og fastholdelse af containere under lastning/losning og under selve transporten.
Containerskibe,typerFeedercontainerskibe: 100 - 499 TEU FeederMaxcontainerskibe: 500 - 999 TEU Handysizecontainerskibe: 1000 - 2000 TEU Containerskibe, Large: 2001 - 4800 TEU Post-PanmaxContainerskibe: 4801 - 5500 TEU Mega-CarrierContainerskibe: 5501 - ? TEU m.s. Sovereign M
ContrabandeHandelsvarer, der ei maa indføres i landet
Contract of Affreightmentse COA
copCustoms of the Ports, Cash on Presentation of Document
corfCertificate of Finansial Responsibilty
corr.correktion
cosCash on Shipment
coscosinus
COSCOChina Ocean Shipping Company
CotsEn slags hængekøjesenge
Cotton Clubuformel samarbejde, Japan/Europa, søfartsattcheèr i Washington
COWCrude Oil Washing
COWACContinent West Africa Conference, se også Fragtkonferencer.
cpCharter party
CPCyprus (Cypern) (gl. nationsbogstav)
cpaClosest point of approach
CPAClosest Point of Approach
cpdCharteres pay dues
CPPControlabel pitch propeller
CPTCarriage Paid To
CPUCentral Processor Unit
cpvConcrete pressure vessel
cqdCustomary quick despatch
crCrane, Carriers Risk, Credit(Creditors, Charters, Current Rate.
CRCosta Rica (gl. nationsbogstav)
CrackerhashBrødkrummer opblødt i vand, tilsat småstykker af saltet kød, flæsk, lidt løg, evnt. grøntsager fra middagen, evnt. lidt byggrynsmel. Det hele holdt sammen af kabysfedt (se dette) sukker el. sirup. se også under: dandy-funk
crdDischarge at current rate, craned
CrewmasCrew Management System, info vedr. besætning ombord.
CRISTALContact Regarding à Supplement to Tanker Liability for oil Pollution
CRMCrew Resource Management
CRNCrane
Cross TradeFragt af gods i mellem udenlandske havne, også kaldet Trampfart
Cross trade/ Third flag carrieRederi som transportere gods mellem udenlandske havne
CRP CROBContra Rotating Propeller, dobbelt skruesæt, hvor hver skrue bevæger sig modsat af hinanden. Anvendes især ved kombineret styregrej og skruer. Cargo Remaining on Board
CRSCoast Radio Station
Crude CarrierTankskib til transport af råolie
csCases, Cotton seed
CSCall Sign
cScoarse sand
CSCChina Shipbuilding Corporation
CSCContainer Safety Convention
CSCConvention International Sur la Securite Des Conteneurs, International konvention om containersikkerhed.
CSCOChina Shipping Company
csdClosed Shelterdeck ship
CSGThe Consultative Shipping Group, er et uformelt samarbejde mellem embedsmænd fra de vesreuropæiske skibsfartslande og Japan, om skibsfartspolitiske spørgsmål.
cshContinous Survey Hull
CSICritical Speed Indicator, bølgometer i folkemunde, bruges ombord på hurtigsejlende skibe, for at advarer om høje bølgedannelser ved lave vanddybder/fartøjets hastighed.
csmContinous Survey Machinery
CSMCargo Securing Manual, SOLAS-krav om surringssystemer i ale lastskibe, inden udgangen af 1997.
CSPCommence Search Point
CSSCo-ordinator Surface Search
CSSCChina State Shipbuilding Corporation
cstCentistroke, Central storage tank
CTAContainer Terminal Altenwerder
ctcCorn Trade Clauses
CTCCanal Tours Copenhagen a/s (tidligere Havnens motorfærger) Tidligere ejet af F.L.Schmidt, overtaget af DFDS i 1999.
CTLConstructiv Total Loss, fartøj o.l. opgivet pga. for store skader/havari
ctloConstructiv total loss only
CTRContainer Fitted
CTWUECCommittee of Transport Workers Union in the EEC
cuCubic
cumCumulative
CupCupola (kuppel)
CVCommanditaire Vennootschappen, form for Hollandsk partrederi
CVSConstruzione Veicoli Speciali, Italiensk firma der fremstiller Reach-stacker og Side-soreaders til containerhandling.
cweCleared without examination
CWMCable & Wireless Marine (UK).
cwoCash with order
cwtHundredweight, enhed for masse (vægt) lat. centum UK: 1 cwt (1 long cwt) = 112 lb. = ca. 50,80 kg. US: 1 cwt (1 short cwt) = 100 lb. = ca. 45,36 kg.
cyCylinder(s), Container yard
CYSri Lanka (gl. nationsbogstav)
CyClay
CylCylinder
CZCzechoslovakiet (gl. nationsbogstav)