Udkik.dk

Bådbase


paragraph characters

De anmeldelser, du finder her, bygger udelukkende på de enkelte bådes tekniske specifikationer. Det betyder, at anmeldelserne ikke er præget af personlige holdninger eller præferencer.

Grundlaget for hver enkelt anmeldelse er verdens største båddatabase i kombination med:

  • Alment accepterede heuristiske tommelfingerregler
  • Statistiske metoder
  • Kunstig intelligens (deep learning)

Kriteriet, som bruges i denne anmeldelse, er bådkategorier fra EU, ISO-standarder, båddesignforhold som 'Motion Comfort Ratio', 'Theoretical Max Hull Speed', handicap og mange andre.

Omfanget af gennemgangen kan variere fra bådtype til bådtype afhængigt af de akkumulerede specifikationer for hver bådtype. Hvis vi har mange oplysninger om en given bådtype, er anmeldelsen omfattende; omvendt, hvis vi kun har få oplysninger om en given bådtype, vil anmeldelsen være sparsom eller nærmest ikke-eksisterende.

Anmeldelserne er - indtil videre - kun på engelsk. Enjoy!


Søg på bådtype, kategori og længde.
Bådtype: Fx Maxi eller bare M
Kategori:
Sejlbåde
Motorsejlere
Motorbåde
Længde:
Fra: Til:
Bredde:
Fra: Til: