Udkik.dk

Maritim Ordbog


Photo by Chris Lawton on Unsplash

Speciel tak til Ole Nørgaard, der har bidraget med sin omfattende ordliste.
Også en stor tak til Gert Møbes og www.Jensine.dk/ordbog for deres bidrag.

Indeks 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

OrdForklaring
aArea, Aft
AAmpere
AArgentina (gl. nationsbogstav)
A-mastAndet navn for Bipod-mast, se dette
a.b.Able bodied, helbefaren sømand/matros
a.o.e.Any One Event
a.o.r.Any One Risk
A/AmaxKlasseselskabers betegnelse ved skibes opdrift/flydeevne med frie væskeoverflader, især om ro/ro og passagerskibe.
A/FAlso For (referring to port/s to be touched by ship).
a/oAnd/or, Account of
a/rAll risk, against all risk
a/sAlongside, after sight, account sales
A1Fist class condition
aaAlways afloat, Always accessible, apparent altitud
aaaaAlways afloat always accessible
aarAgainst all risk, All and any risk
aaraAmsterdam-Antwerp-Rotterdam Area
AASAalborg Stålkonstruktioner
abfrom
abandonDen handling, hvormed dette skeer. Det er kun under særegne omstændigheder, at den assurede kan udøve denne rettighed, da han skal bevise skadens størrelse.
abandonnereAt overdrage den forsikrede gjenstand til Assurandeurene mod udbetaling af den forsikrede sum.
ABBAsea Brown Boveri, producent af bl.a. elmotorer, mmm.
abehåndKuglen på en kasteline.
abenEt Mesan-stagseil fra toppen af mesanmasten til stormasten. Man taler også om gaffelaben, godtvejrsaben og stormaben, sejl der rigges på/mellem mesan og stormast. Betegnelsen for dette sejl der kun kendes i nordisk sprog, skyldes måske dets stødvise klatr
ABN AMROInternational bank der bl.a. yder store lån til skibsbygning. ABN AMRO: Alegemene Bank Nederland og AMsterdamsche ROtterdamsche Bank. (sammensluttet 1861).
ABPAssociated British Ports
ABSAmerican Bureau of Shipping
abtAbout
ACAlternate Current (vekselstrøm)
Acc, a/c, actAccount
AcciseEn afgift, som betales af fremmede varer ved indførsel i et land; den skelner sig fra told ved at den erlægges af spise- og drikkevarer.
ACHAteliers & Chantiers du Havre, Frankrigs 2.største værft (1998)
ACIDACoustical Imaging Development. (fjernstyringsteknik lånt fra rumfarten, kan bruges til fremstilling af nøjagtige kort over havbunden).
ACOArtic Container Operation, Samarbejder med RAL: Royal Artic Line
ACOTAdvisory Committee on Offshore Technology
ACPArea Contingency Plan
adafter date
Ad.valAccording to Value (lat. ad valorem)
ADBAfrica/Asian Development Bank
AdcomAddress Commision
admiralKælenavn til (sejldugs) pøs, lille spand
admiralDen 1.ste charge i søetaten, han kommanderer flåden og manøvrere den imod fjenden. Han tituleres Excellence. Ordet er arabisk amir-al-bahr, søhøvding, er kommet til os over Holland. I ældre Dansk sprog Amiral.
admiralskab"En slags Overkommando, som tilstaaes en skibsfører af hans ligestillede, saa han for et givet tidsrum faar en vis myndighed over de andre skibsfører og deres besætninger; alm. paa fiskerflaaderne i Vesterhavet."
admiralskibDet skib, hvor den kommanderende Admiral er ombord.
AEUnited Arab Emirates (gl. nationsbogstav)
AE1Asia-Europe One (containerrute frs Asien-Europa med store containerskibe, 6000 teu`s
AE1EU - FE, Europe - Far East, containerlinie under A.P.Møller
AE2USA - Far East incl. Shanghai, containerline under A.P.Møller/Sealand
aeroAeronautical light
afAdvance freight
afaaAs Far As Applicable
AFCAutomatic Fixing Cone, erstatning af twist-locks på containere.
afdr.afdrift
afdriftVinkel mellem sejlede og styrede kurs
aff.affarende
affarende pladsDet sted hvorfra man regner sin kurs, sit bestik
affreightmentThe hiring of a ship in whole or part
afgifterEt skib liggende i havn, har almindligvis følgende afgifter: Fyrpenge, Prikkepenge, Havnepenge, Bolværkspenge, Signalpenge, Bropenge, Isafgifter og quarantaine.
afmærkningSystem af bøjer og tønder, som markere grunde og sejlløb.
afmønstringAfmønstring af mandskab foregaar naar hyrerkontrakterne udløber el. ophæves. Skibsføreren maa da fremlægge bemandingsliste, Patenter eller søfartsbøger samt kontrabøger i opgjort stand. Mønstringsbestyreren paaser rigtig afregning. I udlandet sker afmønst
afprikkeAfmærke et sejlløb med prikker (stager/koste).
AFRAAverage Freight Rate Assessment
aframaxTankskibe på 60 - 120.000 tdw.
AFRASECAfro-Asian Orginazation for Economic Cooperation
afregningsbogBog/hæfte hvori anføres ens hyre/tilgodehavende/forbrug. Hyreaftalen bekræftes i dette hæfte, se også under Side 3
afriggeNedtage sejl og løbende rig og tømme skibet før vinteroplægningen.
afskageHale det løse tovværk (taljeløberen) gennem taljens blokke, saa disse kan fjernes fra hinanden.
AfspsArriving first sea pilot station (Norge)
Aft (eng.)Agter
afv.afvigelse
AGArabian Gulf, tidligere kaldet PG: Persian Gulf
agentEn person, der ved en forretning varetager en andens tarv.
agterhalerFællesbetegnelse for tovværk eller wire, der benyttes til at hale en rundholt agterover.
agterhåndVære i agterhånd - være bagud med et arbejde, eller sejle agten for et andet skib. eng.: At the tail end
agterligEt sejls bagkant. Eng.: after leech
agtermandI en flaade, der ligger i linie, er det skib, der er nærmest agten for mig, min agtermand.
agtermandenSidste skib i en konvoj.
agterpeakRum/tank i den ydereste del af skibets agterende.
agterspejlPå skibe et fladt parti, der afslutter agterenden på et skib.
agterudsejletEfterlade ikke fremmødte besætningsmedlemmer ved skibets afgang. eng.: Outsail, maroon (a man).
AGWAll going well
ahAntwerp/Hamburg range, eller Aft Hatch
Ah-tug/Supply/FirefightForsyningsskib udstyret til ankerhåndteringsopgaver, brandbekæmpelse og almindelig supplyfart. Oftest udstyret med overrislingsanlæg til nedkøling af skibet ved brandbekæmpelsesopgaver.
ahkAkselHesteKræft
AHLAustralian Hold ladders
AHTSArbejdsgiverforeningen for Handel & Transport
AIDAgency for International Development
AIMSAmerican Institute of Merchant Shipping
AIMUAmerican Institute of Marine Underwriters.
airdraftEt skibs max-højde, anvendes især ved flodsejlads, passage (under) broer, kabler osv.
AISAutomative Identification System. System der udsender skibes ID-signaler til andre radarer, VTS-anlæg osv., for identification.
aklineDen linie der kan trækkes mellem de steder paa jordoverfladen, hvor den frit ophængte magnetnaal ikke viser nogen inklination, men indtager en vandret stilling. Inkl. = 0, nulisoklinen, jordens magnetiske ækvator, nu omtrent 10 gr. N.br. (1907).
ALAlgeria (Algeriet) (gl. nationsbogstav)
AlAlternating (vekslende)
AL.WRAlternating light
ALAMARAssociation Latinamericano de Armadores, latinamerikansk Rederforening.
AliadeMetaldiameter på måleinstrument, f.eks. sekstant, oktant mv.
allemandstørnHerved forstaaes, at alle mand i et skib er i virksomhed i anledning af en manøvre eller et arbejde.
allotmentSystem, hvor de enkelte agenter har egen tildeling af f.eks køjepladser eller containere.
ALP 1Søværnets forkortelse af: Procedures for Logistic Support Between Nato-Navies and Naval Port Information.
ALRSAdmiralty List of Radio Signals
altAltered, Altitude
alt.altitude (højde)
ALU-TUCPPhillippine Seafare`s Union
amAfter Middnight, 0000 - 1200. lat. ante meridiem
AmAmber (ravgul)
AMCAker Marine Contractors (Norsk).
AME-serviceAsia Mediteranean Northeurpe, (container-line)
amme et skibOpmåling af et fartøj til bestemmelse af dets drægtighed, udføres af edsvorn embedsmand. I gl. tid ammes en pram el. sandbåd (ballast til sejlskibe) ved hjælp af ballastjern, for hver 4000 pund afsættes et mærke for og agter på prammen, for at vise forske
AmmoniaCarrierSpecielbygget tankskib til transport af Ammoniak, som har den kemiske betegnelse NH3. Ammoniak anvendes hovedsagligt i industrien og landbruget som kunstgødning.
amningSkibets dybgående for/agter. Afsættes med romertal og titalssystemet. Forskellen på amningen for og agter er skibets styrlastighed. Metrisk afmærkning ses oftest på styrbord side og romertal (fod) på bagbord side. Ordet Amning kommer fra Tysk Ahme af græs
AMOSOPAssociation of Marine Officcers and Seamens of the Philippines
amp.ampere
AMPSAutomated Marine Propulsion Systems (hydraulisk styret fuel injector system).
AMSAAustralian Maritime Safety Authority
AMUArbejds Markedets Uddannelsesystem
AMUAsian Maritime University (Philippinerne)
AMVERAutomated Mutual Assistance Vessel Rescue System
AmwelshStandard Coal charter party
ANAngola (gl. nationsbogstav)
ANDAndorra (se også nationsbogstav)
andenhåndsmarkedKøb og salgsvirksomhed for aldrende skibe.
anduveNærme sig land. eng.: Make landfall, approach
anduveSejle ind mod snævert farvand eller havn søgende efter sømærker, anduvningsbøjer eller fyr.
anduvningsmærkeSømærke (hollandsk). Leder fra åben hav mod havn, fjord, kanal, osv.
anemometerEt instrument, hvorved vindens kraft måles
ankerEt handelsskib har i reglen kun to ankre, styrbord og bagbords anker. En større orlogsmand havde 4 sværankere: 1. Dagligt anker: Dagligt anker om bagbord 2: Tøjankeret: Bruges ved fortøjning, ligger på styrbord fokkerøst (af Holl. tui=fortøje). 3: Pligtan
ankerbøjeBøje fastgjort til ankeret, for at vise dets position.
ankeret er for kranenAnkeret hænger i pertylinen, klar til at falde.
ankeret er letNår ankerfligene har sluppet havbunden
ankeret har fattetAnkeret har fat i havbunden
ankerkettingAnkerkæden og/eller ankertrossen danner sammen med bådens anker og evnt. en ankerbøje bådens/fartøjets ankergrej.
ankerskoFlad træklods der ligger mellem kloen af ankeret og skibets side, for at undgå skade på skibssiden/klædningen.
ankerstokkeLange mørke rugbrød
ankervagtPaa orlogsskibe 25% af mandskabet, paa koffardiskibe i almindelighed kun èn mand ad gangen, der har vagt om natten, naar skibet er til ankers paa et trygt sted. Ordet ankervagt bruges som modsætning til søvagt, da halvdelen er oppe.
ankre med kølengl. udtryk for at skib, der sættes på grund med eller mod egen vilje.
ansætteat sætte an, stivhale, f.eks. et stag med vantskrue. eng.: set up (with a tightening (bottelscrew)screw.
ANTHAMAntwerp-Hamburg Range
antifoulingBegroningshæmmende bundmaling
ANUAntigua (gl. nationsbogstav)
ANZDLAustralia New Zeeland Direct Line
AOAfter Office (efter lukketid).
AODCAssociation of Offshore Diving Contractors
aoh/a.o.h.After Office Hours (efter lukketid)
AOREAtlantic Ost Region
apAdditional Premium, All Purpose, Auto Pilot
APLAmerican President Line
APMA.P.Møller, Arnold Peter Møller
App.apparante
apprenticeSejlskibselev, efter elevtiden kunne man i England og flere andre lande (ikke Danmark) gå på styrmandsskole. På den måde kunne overklassens børn blive skibsførere uden at leve sammen med menige søfolk.
ApprxApproximately
ApSAnpartsselskab, spøgefuldt: á prøver sgu
apsArriving Pilot Station
APSAdvanced Polymer Sciences (udvikling af topcoat i tanke).
apteringBeboelse- og opholdsfaciliteter ombord på skibet. eng.: Accommodation
AR(Egypten) (gl. nationsbogstav)
araAntwerp/Rotterdam/Amsterdam - range
ARAGAmsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gent Range
ARAMCOArabian American Oil Company
arbArbitration
arbejdeSkibet arbejder i søen, sætter hårdt i søen, bevæger sig voldsomt.
ARCCAir Rescue Coordination Center (redningscentral)
ARCSAdmiralty Raster Chart Service, se også under: ECDIS
arkelietAgtereste del af underste batteridæk, forråd af våben
arndAround
ARPAAutomated Radar Plotting Aids, elektronisk hjælpesystem ved afstand/retning ved radarnavigering.
ArSiMaArbejds Sikkerheds Materiel
artdAfter right and true delivery
asaAlways Safe Afloat
ASASamoa (se også nationsbogstav)
asapAs soon as Possible
ASDICAnta Submarine Detection Investtigation Commitee, Akustik metode til opdagelse af undervandshindringer, ubåde, o.l.
ASEANAssociation of South East Asian Nations
ASFAsian Shipowners Forum
askepøsBeholder, hvormed asken fra en dampers fyr hejses op på dækket for at blive hældt over bord.
Aslaug s/sse under Martha
ASOArbejdsgiverforeningen for skib og Offshore (norsk).
ASPHAutomatic Seaborne Pallet Handling
ASRYThe Arab Shipbuilding and Repair Yard, Bahrain
astrokompasKompasinstrument hvis retningsangivelse er bestemt ved stjerners og solens kendte stillling i forhold til den stedlige meridian.
astrolabse under astrolabium
astrolabiumCirkelformet måleinstrument til måling af himmellegemer, brugt fra ca. 1200-1700-tallet.
astronomisk navigationIagttagelser og målinger af himmellegemer, se også under Terrestik navigation.
ASWAnti Submarine Weapons
ataActual time of Arrival
ATAAutomatic Tracking Aid
atcActual Time Counting
atdActual Time of Departure
atdnAny Time Day or Night
atdnhincAny Time Day or Night and Holidays Included
ATGAarhus Transport Group
ATI-terminalAsian Terminals Inc. (Containerterminal i Manila) se også MICT
atlAtlantic
Atlantens Blå Båndse under Blå Bånd
ATOMOS IIAdvanced Technology to Optimize Maritime Operationel Safety - Integration and Interface. (EU-projekt ang. styring/logistik indenfor skibsfart).
ATTAdmiralty Tide Tables
ATUTCActual Times Used to Count
AULArtic Umiaq Line, tidligere KGH/KNI
AussieAustralia
auxAuxillaries
awbAir Way Bill
AWESAssociation of European Shipbuilders
awningsdækLigger umiddelbart over hoveddækket
awsloAll Working Time Saved Loading Only
AWTAutomated Water Treatment
awtsbeAll Working Time Saved Both Ends
awtsdoAll Working Time Saved Discharge Only
azimutPejling, af arabisk: as-semt = vej
AzimutThrusterPropel, som i princippet ligner en påhængsmotor anbragt under skibsbunden og således kan anvendes både under manøvre i snævre farvande og som fremdrivningsmiddel. Kan dreje 360 grader; om den vertikale aksel.
azm.azimut