Udkik.dk

Mål & vægt


Længdemål:
 • 1 engelsk tomme = 2,54 cm
 • 1 dansk tomme = 2,61545 cm
 • 1 engelsk fod = 12 engelske tommer = 0,3048 m
 • 1 dansk fod = 12 danske tommer = 0,313854 m
 • 1 alen = 2 danske fod = 0,627708 m
 • 1 yard = 3 engelske fod = 0,9144 m
 • 1 favn = 3 alen = 6 danske fod = 1,883124 m
 • 1 kabellængde = 100 favne = 188,3124 m
 • 1 dansk sømil = 10 kabellængder = 1000 favne = 1883,124 m
 • 1 mile = 1760 yards = 1609,344 m
 • 1 m = 3,2808399 fod
 • 1 km = 3280,8399 fod = 0,5399568 sømil
 • 1 sømil = 10 kabellængder = 1852 m = 6076,12 fod = 1 breddeminut
 • 1 breddeminut ved ækvator = ca. 6046 fod
 • 1 breddeminut ved polerne = ca. 6108 fod
 • Jordkvadranten langs meridianerne = 10002288 m
 • Jordkvadranten langs ækvator = 10019148 m
 • Afstanden i sømil til et lyn = tidsforskellen fra lysglimtet til tordenen divideret med 5,5
Arealmål:
 • 1 ft2 = 0,09290304 m2
Rummål:
 • 1 RT (registerton) = 100 kubikfod = 2,832 m3
 • 1 measurement ton = 40 kubikfod = 1 freight ton
 • 1 UK pint = 0,5683 liter
 • 1 UK gallon = 4,54609 liter
 • 1 US gallon = 3,78541178 liter
 • 1 liter = 0,264172052 US gallons
Vægt:
 • 1 lb = 0,45359237 kg
 • 1 oz = 28,3495 g
 • 1 g = 0,0352740 oz
 • 1 kg = 2,2046226 lbs
 • 1 kubikfod havvand vejer 64 lbs
 • 1 m3 ferskvand vejer 1000 kg ved 4 grader Celcius
  (ferskvand er tungest ved 4 grader Celcius)
 • 1 kubikfod ferskvand vejer 62.428 lbs ved 4 grader Celcius
 • 1 kubikfod is vejer 56 lbs
 • 1 displacement ton = 35 kubikfod havvand = 1 long ton
 • 1 hundredweights (cwt) = 112 lb = 50,8 kg
 • 1 long ton = 2240 lb = 35 kubikfod havvand = 1016,05 kg
Kraft:

Kraft angives ofte fejlagtigt i kg, men der menes antageligvis kp.
 • 1 kp (kilopond) = 9,80665 N (Newton)
 • 1 N = 0,101971 kp
Hastighed:
 • 1 knob = 1 sømil/time = 1,852 km/time = 0,514444 m/s = 1,151 mph
 • 1 m/s = 3,6 km/t = 1,9438 knob
 • 1 km/t = 0,5400 knob
 • 1 mph = 0,8690 knob = 1,609 km/t
 • 1 kabellængde = 720 fod
 • 1 kabellængde (engelsk) = 0,1 sømil
 • Lydens hastighed i luft er 331 m/s
  (1 atm. 0 grader celcius)
 • Lydens hastighed i ferskvand er 1498 m/s
  (25 grader celcius)
Tryk:
 • Standard atmosfærisk tryk ved havoverfladen = 1013,25 hPa (hektoPascal) = 29.92126 tommer kviksølv
 • 1 mb (millibar) = 1 hPa = 0,02952998 tommer kviksølv
 • 1 mm kviksølv = 1,3332237 hPa
Effekt:
 • 1 hk = 75 Kg · 9.80665 m/s2 · 1 m/s = 735.49875 W ~ 0,736 kW
 • 1 hp = 745 W = 0,745 kW
 • 1 kW = 1,36 hk = 1,34 hp
Temperatur:
 • Konvertering fra grader Celcius til grader Farenheit: Multiplicer med 9, divider med 5 og adder 32
 • Konvertering fra grader Farenheit til grader Celcius: Subtraher 32, multiplicer med 5 og divider med 9
Andet:
 • Geomagnetisk nordpol: 76N, 101W
 • Geomagnetisk sydpol: 76S, 144Ø