Udkik.dk

Af- og påmontering af masten


Mange sejlere kan ikke lide af- og påmontering af masten.

Påmontering indeholder dog forventningens glæde for den kommende sejlsæson, mens afmontering varsler, at båden snart skal på land.

Mange er utrygge ved at skulle udføre arbejdet, tænk om masten falder ned med deraf følgende ulemper med skader på materiel og måske også på mennesker.

Arbejdsprocessen afhænger meget af den mastekran, som er til rådighed. Det strækker sig lige fra vognmandens kran over små mastekraner med enten manuel eller elektrisk betjening af spil m.m. til de store mastekraner, som ofte er sammenbygget med bådkraner op til 2-3 tons.

I Kastrup er der en sådan kran, som kombinere bådkran og mastekran. Mastekranen top er 16 meter over kajen, og det giver mulighed for at løfte masten i spilerfaldet.

Desuden har vi masteskure, hvor det er muligt at montere taljer i spærene til at løfte masterne ind på deres respektive hylder.

Det har medført, at jeg har forfinet mastearbejdet således, at det kan udføres af kun en person.

Herunder en lille billedserie som viser afmontering af masten.

Enderne af spilerfaldet bindes sammen, og der formes et øje, som krogen fæstnes i. Krogen hejses op til ca 0,5 meter over masten, således at krogen er over vindmålerne. Faldet fæstnes til klamperne på masten. Vendeblokken på spilerbeslaget øverst på masten går den bærende ende af spilerfaldet igennem. Alle stag og vanter m.m. er frigjort og fæstet til masten, inden der sejles fra havnepladsen og over til mastekranen, hvorfor masten kun står i sit spor støttet af kilerne i ruftaget. Masten løftes lodret op; vindpåvirkningen er minimal selv i relativ kraftig vind. Når mastebunden er over kajhøjden, drejes der ind over land.

Masten sænkes ned i en lille vogn, som er specialfremstillet til min B-31 mast, med et spor til mastefoden samt et omkredsende beslag med en "sodavandslås", som låser vognen fast til masten.

Herefter sænkes masten stille og roligt ned i den gule mastevogn, som placeres centralt under masten omkring salingshornene. Trækket i vendeblokken og indfæstningen er meget lille sammenlignet med den belastning, som de kommer ud for ved spilersejlads. Nedfiringsoperationen foregår langsomt og under fuld kontrol.

Nu er masten klar til, at alle wirer, rullebeslag og liner kan fjernes. Masten vaskes i ferskvand og tørres, hvorefter den indgnides i masteolie og indpakkes i en beskyttende pose med mange små ventilationshuller i. Alle wirer og liner hjemtages for rensning, inspektion og indsmøring, og de opbevares tørt og lunt.

Masten anbringes i mastehuset så højt som muligt - i ca. 2 meters højde. Herved undgås evt. skader fra andre, som lægger masterne ind på hyldeknægtene.

Udarbejdet af: Harding E. Larsen.