Udkik.dk

CE-mærkning af lystbåde


CE trademark
EU-direktiv 94/25 EF af 16. juni 1994.


Formål:
Formålet med CE-mærkningen er at højne krav til sikkerhed, sundhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse samt fjerne handelsbarriererne EU-landene indbyrdes.

Reglerne:
Direktivet omhandler alle fritidsfartøjer med skroglængde mellem 2,5 og 24 meter.
Følgende fartøjer er ikke omfattet af direktivet:
  • fartøjer, der udelukkende er konstrueret til kapsejlads, herunder kaproningsbåde og robåde bestemt til træning, og som betegnet som sådanne af fabrikanten.
  • kanoer, kajakker, gondoler og vandcykler.
  • windsurfbrætter
  • motordrevne surfbrætter, "personlige" fartøjer og andre lignende motordrevne fartøjer.
  • originale historiske fartøjer og individuelle reproduktioner af sådanne, der er konstrueret før 1950, og som hovedsaglig er bygget af originale materialer og er betegnet som sådanne af fabrikanten.
  • forsøgsfartøjer såfremt de ikke senere markedsføres i fællesskabet
  • fartøjer, der er bygget til eget brug, såfremt de ikke inden for en perionde på fem år efter bygningen maarkedsføres i fællesskabet.
  • undervandsfartøjer
  • luftpudefartøjer
  • fritidsfartøjer fra EU-lande bygget før 16. juni 1998.

Med udgangspunkt i vind- og bølgeforhold er fartøjerne opdelt i 4 kategorier:

Kategorier
A. Oceangående fartøjer
B. Offshore-fartøjer
C. Kystfartøjer
D. Fartøjer til beskyttede farvande
A. Oceangående fartøjer
Fartøjer konstrueret med henblik på længere sejladser, hvor vindstyrken kan overstige 8 på Beaufort-skalaen, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på over 4 m, hvorunder fartøjer skal kunne klare sig selv.
Alle fartøjer skal have plads til mindst en redningsflåde.

B. Offshore-fartøjer
Fartøjer konstrueret med henblik på offshoresejlads, hvor vindstyrken kan komme op på 8, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 4 m.
Alle fartøjer skal have plads til mindst en redningsflåde.

C. Kystfartøjer
Fartøjer konstrueret med henblik på sejlads i kystfarvande, større bugter, flodmundinger, søer og floder, hvor vindstyrken kan komme op på 6, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 2 m.
Alle fartøjer over 6 m skal have plads til mindst en redningsflåde. Alle fartøjer under 6 m skal være synkefri.

D. Fartøjer til beskyttede farvande
Fartøjer konstrueret med henblik på sejlads på mindre søer, floder og kanaler, hvor vindstyrken kan komme op på 4, og den signifikante bølgehøjde kan komme op på 0,5 m.
Alle fartøjer over 6 m skal have plads til mindst en redningsflåde. Alle fartøjer under 6 m skal være synkefri.


Direktivet indeholder en del forskrifter:
De genereller forskrifter omhandler krav til fartøjsidentifikation, fabrikantplade, beskyttelse mod risikoen for at falde over bord og bjærgningsmuligheder, udsyn fra hovedstyrepladsen, ejerens instruktionsbog,
Integritet og konstruktionsforskrifter omhandler krav til struktur, stabilitet og fribord, opdrift og ydeevne, åbninger i skrog, dæk og overbygning, bordfyldning, den af fabrikanten anbefalede maksimale last, anbringelse af redningsflådeer, nødudgange, forankring, fortøjning og bugsering.
Der er forskrifter til manøvreegenskaber.
Endelig er der monteringsforskrifter for montering af motorer, ventilation, udragende dele, brændstofsystem. det elektriske system, styresystem, gasanlæg, brandbeskyttelse, skibslys samt forebyggelse af udledning.

Der er en omfattende beskrivelse af, hvorledes fabrikationen kvalitetsikres og hvorledes dette kontrolleres.

Hvis du vil vide mere:
EU-direktiv 94/25 EF af 16. juni 1994.

Søfartsstyrelsen har udgivet "Teknisk foreskrift nr. 11" af 15. december 1995 om produktion og markedsføring af fritidsfartøjer.

Told- og Skattestyrelsen udleverer en instruks, der trin for trin fortæller hvad du skal gøre, hvis du selv importerer en båd.