Udkik.dk

Willy Asmus
Boats designed by Willy Asmus
typ łodzi rok konstrukcji Kategoria
Hanseat1968łódź żaglowa
Hanseat 35?łódź żaglowa
Hanseat 37?łódź żaglowa
Hanseat 42?łódź żaglowa
Hanseat 70 B1973łódź żaglowa
Hanseat 70 Mk III?łódź żaglowa

Konstruktorzy