Udkik.dk

Federico Alberigi
Boats designed by Federico Alberigi
typ łodzi rok konstrukcji Kategoria
Mescal 263?łódź żaglowa
Mescal 33.2?łódź żaglowa
Mescal 36?łódź żaglowa
Mescal 40?łódź żaglowa
Mescal 50?łódź żaglowa
Mescal Sole?łódź żaglowa

Konstruktorzy