Udkik.dk

Disclaimer


Photo by rawpixel on Unsplash
Dette nettstedet er en omfattende maritim informasjons- og formidlingsservice. Vi legger et stort arbeid i at våre informasjoner og øvrige materiale er så korrekt som mulig. Men det er dessverre uunngåelig at de kan inneholde feil og mangler, ikke minst fordi det er et såpass stort omfang.

Derfor,Udkik.dk Udkik fraskriver seg derfor ethvert ansvar for handlinger eller unnlatelser som er foretatt utelukkende på bakgrunn af informasjoner på vårt nettsted.