Udkik.dk

Copyright ©


Photo by rawpixel on Unsplash
Rettighetene (copyright ©) til alt materiale på hjemmesiden tilhører Udkik.

Du kan fritt bla rundt på disse hjemmesidene og skrive ut materiale til personlig bruk og informasjon.

Kopiering av materialet inn på andre hjemmesider eller anden redigert bruk av materialet til kommersiell bruk, samt bruk av Udkik's navn i salgs- eller reklameøyemed må kun skje etter skriftlig tillatelse fra Udkik.

Har du spørsmål om eventuell benyttelse av materialet, så kontakt oss.