Udkik.dk
Home
Advertisements
Yacht Database
Naval Architects
Owner's Contacts
Brokers / Dealers
Crew/Yacht list
Links
Engines
Weather

Sign On / Edit
Sign Off

Colophon
Webmaster
Contact us
Feedback
FAQ

Maritime dictionary


Speciel thanks to Ole Nørgaard who has contributed with his dictionary.

Index 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

EntryExplanation
RRock, Rød, Resistance (modstand), Q.T.G. radiostation
rretvisende
R LtObstruction light
R LtsObstruction light
r&ccRiots and civil commotion
r&lRail & lake
r&oRail & Ocean
r.rød
r.s.v.p.Re`pondez, sìl vous plait (please reply)
r/pRetun of post ( for orders)
r/tRound trip, or Radio telephone, or Rye terms.
r/vRound voyage
R2NRéparation Navale Nazairienne, Saint Nazaire Frankrig.
raReceivers approval
RaRadar station
RABRoyal Artic Bygdeservice, lokal kystfart på Grønland
RACRoyal Artic Containeroperations
RaconRadiobeacon (radiosvarefyr)
RACONSammenskrivning af : RADAR og BEACON, radarsvarerfyr/ID
RadarRadio Detecting And Ranging. Påvisning og afstandsmåling ved hjælp af radiobølger.
radarRAdio Detection And Ranging
RadbrækketSiges om et skib der pga. alder el. grundstødning, er blevet løs i sammensætningen af tømmeret/konstruktionen, slået sig.
RaftFlåde af sammenlænkede træstammer, i dag om redningsflåder.
RageRage ombord i, er at få sin rejsning uklar af et andet skib.
RAHRoyal Artic Havneservice
RaketapparatStativ hvorfra der udskydes en raket med en line, til et nødstedt fartøj tæt på kysten.
RakkeTovstrop el. jernbøjle, hvormed råen holdes ind til masten.
RakkekloderTrækugler påsat tovstroppen, der holder råen/kloen ind til masten.
RALRoyal Artic Line, ex. Den Kongelige Grønlandske Handel, KNI. Ejes af Grønlands hjemmestyre med 50 % og J.Lauritzen med 50 %, i 1995 trak J.Lauritzen sig ud af ejerskabet.
RALRoyal Artic Linieagentur
RALRostock Atlantik Line GmbH
RamkilerSaaledes kaldes de kiler, der ligger under afløbningsklæderne, og hvorpå der rammes (slaaes), naar skibet skal rammes op.
Ramme anEr at slaa med en hammer paa enden af en svær kile, skibsbyggeren kalder det at ramme an, naar der slaaes paa de svære kiler, som ligge under hælen paa et skib, der skal løbe af stabelen, saavelsom paa dem, der ligge for enden af hælstøtten og de agterste
Ramme opHerved forstaaer skibsbyggeren at slaae (ramme) kilerne (ramkilerne), der ligger under klæderne paa et skib, som skal løbe af stabelen, saameget ind, at kjølen løfter sig fra stabelblokkene
Rammere"En rammere er et firkantet stykke egetræ af forskjellig længde og førlighed, og hvori er boret huller til rouge, til saa mange mand, som ere nødvendige til at hale den frem og tilbage, paa undersiden har den en kjøl, som glider i ramklæden. Med rammeren
RamslædeEn lang planke med tvende slidsker paa overfladen, imellem hvilke kjølen paa rammeren løber, naar der rammes an.
RandAt løbe med sine mærssejl på Rand, betyder at sejle for vejret med mærsråen firet helt ned på æselhovedet.
RangPlankegang eller rækken i klædningen.
Rank"Et rankt skib et lettere at få til at krænge end almindeligt, men en dækslast eller tung højtliggende last, kan også gøre et almindeligt konstrueret skib ""rank"", se også Stiv. eng.: Tender"
RansonTildeling af en bestemt ration madvarer, pr. mand pr. uge.
Ransonfad"Et fad, der indeholder drikkevand til mandskabet i et skib. Paa krigsskibene staaer dette fad paa enden paa en lav stol, paa coffardiskibene ligger det derimod paa siden paa dækket med aaben spuns; i den nyere tid bruges en kasse af jern til Ransonfad."
RASRadio Advisory Service
Raseret skib"Et skib, der formedelst alder og svaghed er gjort lavere ved at borttage skandsen og bakken og altsaa tillige gjort ""til"" mindre skib med hensyn til kanonernes antal; et skib raseres for enten at bruge igjen som seilskib eller for at henlægge som bloks
RasmusHavet, i dårligt vejr: Rasmus viser tænder
RASTRotterdam Shortsea Terminal
RATRoyal Artic Tankers, etableret 1997 med 50% til Grønlands hjemmestyre og med 50% til Herning Shipping.
Ratline"Et toug, hvis tykkelse staaer i forhold til kraften paa roret, den danner forbindelse imellem rattet og rorpinden. Ratlinen staaer med bugten fast paa midten af ratstammen og er med hver part taget 2½ slag (omgang) omkring stammen, agter og- foref
RBRingbolt
RCRadio beacon (radiofyr)
RCRepublic of Cuba (gl. nationsbogstav)
rcRefrigerated Container
rc&lRail, canal and lake
RCC(Air) Rescue Coordination Center
RCCRescue Coordination Center, luftfartens redningscentral, ledet af Flyvertaktisk kommando i Karup.
RCCRegional Pirate Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Udarbejder daglige rapporter/ advarsler om piratvirksomhed. Underlagt IMO, se også IMB
rcc&sRiots, civil commotion and strikes
RCCLRoyal Caribbean Cruises Line
RCHMRobotic Container Handling Machine, hurtigtarbejdende losse/lasteudstyr for containere. Opfundet i USA 1997
RCMReliability Centered Maintenance
RCMRisk Crisis Management
RCMRefrigeration Control and Monitoring
RCOMReliability Centered Operation and Maintenance, vedligeholdelsesprogram for Wärtsilä maskiner.
RCRMRig Ressource Management Courses
RCSRemote Control System
RCSRadar Cross Section, måling af radarreflektores virkning/effekt.
RCVRReceivers
RDDirection radiobeacon
rdRoad, Running days
rdcRunning down clause
RDFRadio Direction Finder, lig radiopejling, RDF betegnelse for radaren blev brugt under 2.verdenskrig.
RDFRadio Direction Finder (radiopejler)
reRelating to, or With reference to
RebVed dette ord forstaaes en række syede huller tværs over et seil og paa en bestemt afstand fra råen eller seilets overkant, og hvori er stukket rebseisinger eller rebbaand, som seilet rebes med.
RebeFormindske et sejl ved at rulle en del af det op og fastbinde det oprullede med reb. Ved rullerebning rulles sejlet omkring en bom, men det blev kun undtagelsesvis brugt i større skibe. Rebknyttelser er korte rebstykker, som sidder fast i sejlet til at re
ReberbaneTovværksfabrik hvor tovværk fremstilles i lange huse på 150-200 favne.
RebslagerPerson der fremstiller tovværk
rec or rcvdReceived
RECHTO CUPårligt sportsstævne for shippingskredse, arrangeret af Rechnitzer og Thomsen, ålborg, heraf navnet: Rechto cup
Red"Ankerplads ud for en havn. Ordet red i betydning ankerplads, kommer fra det gammeltyske ""reed"", der er beslægtet med det engelske ""road"", som jo betyder ""vej""."
RedelRedelivery
RederKaldes enhver, som med erhverv til formål udruster, bemander og benytter et fartøj som transportmiddel
RederiEt rederi kan bestå af en enkel person el. være et partrederi el. et aktieselskab
RedwoodMålemetode for olies viskositet, f.eks. 3500 redwood sec, er udtryk for, at olien bruger 3500 sekunder på at gennemløbe viskositetsmåleren, opfundet af englænderen Redwood.
ReeferSkib med lastrum der kan nedkøles.
reeferSame as RC, or Ref space
ReefervesselKøleskib, anvendes hovedsageligt til transport af fødevarer og andre let fordærvelige varer, f.eks. frosne fiskeprodukter, frosset kød, nedkølede frugter og grøntsager. I disse skibe kan lasten også transporteres i en kontrolleret atmosfære, som eksempelv
RefconKølecontainer-overvågning via elektroniske følere
refgRefrige-rating/rated/ - ration
RegistertonRummål = 100 eng. cubicfeet = 2,8315 m3.
RejseAt stå op, rejs ud af køjerne, kommando til at stå op
RejsningMaster og spryd, alt det som rejser, dvs. står op
Relet (sublet)Skib el. ladning, som af den oprindelige befragter udbydes for viderebefragtning.
REMBRANDTREal time Manoevring BeRthing AND Training simulator, PC-windows 95 baseret manøvresimulator, udgivet af BMT SeaTech. British Marine Technology
RENCRegional Electronic Navigation Chart Center
RepReported
RETRetired after finishing
rett.rettelse
Reversible (detention)If loading completed sooner than expected at loadingport, then days saved can be added to discharge operations.
RevierFlod, munding
RGRadio direction finding station
rg or rgeRange
RHERadar Target Enhancer, forstærker af indkomne radarsignaler
RILang bøjelig stang, som skibsbyggere bruger til afmærkning og til kurvemål
RIRegistro Italiano
RIRepublic of Indonesia (gl. nationsbogstav)
Ride for ankreneEt ankerliggende skibs bevægelser for kraftig sø, vind og/el. strøm således, at det strækker ankerkæderne og stød forplanter sig til skroget. eng.: Ride for the anchors
RigabalsamEn kraftig bitter, smager efter Fernet Branca el. Underberg, fremstillet af finsprit, destilleret vand og mange krydderier, bl.a. safrandråber, angelikadråber, myrrhadråber, vinkulør, kalmusolie, lavendelolie, pebermyntheolie, salvieolie og rosmarinolie.
RiggeAt anbringe takkelagen, altså d.s.s. at takle. Sammenlign med række og rie
RiggerHåndværker, der tilrigger skibe, ofte en sømand, der er gået i land. En fuldt udlært sømand skulle kunne udføre riggerarbejde.
RIMECORiggelsen Metal Company, ejer Peter Riggelsen, åbenrå
RINAThe Royal Institution og Naval Architects, svensk
RINARegistro Italiano Navigazione, italiensk klasseselskab
RippeAnkeret siges at rippe, når det ikke holder fast i bunden
Risprikse under Prik
ritRefining in transit
RKRepublic of Korea (gl. nationsbogstav)
RLFRedernes LandsForening, norsk
RMRomania (gl. nationsbogstav)
RNARoyal Navy Association, eng. sammenslutning af navy-folk fra 2. verdenskrig
RNLBRoyal National Life-Boat Institution. Verdens ældste redningsvæsen, oprettet i 1824 af sir William Hilary
rnrRate not reported
roRegistred office
Ro-PaxKombineret Roll on/Roll off - passagerskib
Ro/Lo-skibEt kombineret skib for roll-on/roll-off og Lift-on/Lift-off, et skib der kan transportere såvel rullegods som sværdgods
RobRemaining on board
robRemaining on board, især om bunkersbeholdning
RobbeslagerSælfanger(skib), holl.: rob = sæl
ROCRestricted Operator Certificate, begrænset certifikat som radiooperatør, inkl. GMDSS
Roll on /Roll Off (Ro/RoSystem, der er baseret på, at al last køres ombord og fra borde via en eller flere ramper, skibene er indrettet med ramper eller elevatorer imellem de enkelte dæk, således at al trafik ombord ligeledes kan foregå kørende.
ROLSRemote Operated Offloading System
RorRorpladen på rorstammen. Styresystem på et skib, inkl. rorblad, styremaskine og styremekanisme (rat/autopilot). eng.: Rudder, Steering gear
RorbrogenDobbelt seildug, spigret paa roret og om hullet i gillingen, for at hindre vandet fra at trænge ind gjennem rorkisten. Rorbrogen maa paaspigres med forstand, saa den ie ved rorets dreining rives istykker.
RORCRoyal Ocean Racing Club
RorgængerDen mand, der står til rors (tidligere styredes med rorpind og ikke med rat, gik han mere, end han stod) og styrede skibet. eng.: Helmsman
RorkisteEt kalfatret træskod, der fra bjørnen gaaer rundt rorstammen, igjennem de forskellige dæk.
RoRoRoll-on Roll-off anlæg
RoRoCCCRoll On Roll Off Car Container Carrier
Rostrum"På antikke krigsskibe metalbeslået ""vædder"" til at angribe fjendtlige skibe med."
Rotterdammer-lap"Naar et seil faar et lille hul eller et tyndt slidt, og der ikke er leilighed til at lappe dette ordentlig, tjæres kanten af hullet, for at hindre det fra at blive større, hvilket i spøg kaldes en ""Rotterdammerlap""."
ROVRemote Operated Vehicle, fartøj som kan sættes i søen fra moderskibet, via en stor Moonpool midt i skibet, se SØFART 11/96.
rpRiver Plate, or Return Premium
rpmRevolutions per minute
RRISRapid Response Investigation Service, hold med base i Kuala Lumpur, Malaysia, der undersøger piratoverfald. Hører under IMB, se dette.
RSRussian Register
rsRupees (currency of India)
rs&ccRiots, strike and civil commotions
RSCRescue Sub-Center
RSLRadial Side Loader
RSWRefrigerated Salt Water, saltvand nedkølet til ca 1grader til nedkøling af fiskefangster i store trawlere.
RTRevenue Tonne (i.e. 1.0 metric tonne or 1.0 cubic meter, wichever gresater). The overall RT is calculated on a line by basis of the Packing list using the largest amount. The overall freight liability is calculated on the total RT amount, multiplied by th
RTERefrigerated Transport Electronics
Ruruiner
RURescue Unit
RufDækshus, i reglen helt agterude anbragt dækshus, der benyttes til kahytsrum, bestiklukaf o.l.
RulleBesætningen har en fast fordeling, Rulle, til forskellige job/poster på et skib, f.eks brandrulle, bådrulle osv.
Rum søDet åbne hav. Det var i et sejlskib befriende at nå ud i rum sø, hvor man kunne manøvrere uden at tage hensyn til grundt vand.
RummeVinden rummer, når den drejer, således at der kan fires ud på skøderne, især på kryds er det velkomment, at vinden rummer. eng.: Dailing free
RumpeTap i bund af scepter, tappen står i hul i lønningen
RumskødsEt skib sejler rumskøds, når man styrer længere end 6 streger (à 11,25grader), bort fra vindens retning. Med vinden mellem tværs og ca. 4 streger agten for tværs siges at man sejler for en halv vind. Er vinden ret agterind, sejles plat. Rumskødssejlads ka
RunMønstre på Run, ansættes for sejlads til en bestemt havn for en fastsat sum penge, uanset hvor lang tid sejladsen vil vare.
Rund vindEn vind, der blæser fra en retning mere end 6 streger fjernet fra skibets kurs. Er vinden tværs, sejler man 2 streger rumt.
RundholtBenævnelse for alle master, stænger, ræer, bomme og alt tømmer, der anvendes til skibets rejsning. Fartøjsrundholter: master, årer, hager i et fartøj/jolle. eng.: Masts, yards, booms (generic:spar).
Rundkovsse under Grommetring
RundtørnAt tage rundtørn med et tov er at tage det rundt om en klampe, nagle el. pullert for at stoppe det eller gøre det fast.
RunnerLosse / lastwire
RunnerSkibshandlers agent, som besøger skibene
RupSlæbetov
Rurse Langhalse
RutefartSejlads efter en fast ruteplan med faste tariffer, modsat trampfart. eng.: Regular service
rv.retvisende
RWRed White, Rotating loop radiobeacon
rxReceiver (radio)
RygePaa banjerne og hvor det ellers behøves ryges med en blanding af vitriol og salpeter, for at forbedre den indespærrede luft.
Rå, RæerStænger af træ eller jern, ophængt vandret i masterne til at fastholde de omtrent trapezformede råsejl. Midt på råen sidder en rakke, hvormed den fastholdes til masten.
RånokYderste ende af en rå
RælingDen øverste kant af en skibsside, se lønning og essing.
RøjelRåsejl over Bramsejlet eller overbramsejlet på tredelt mast. Normalt det øverste sejl. En ældre betegnelse er Bovenbramsejl. eng.: Royal
RøringTovværksomvikling i ankerringen
RøseNavn for stendynger under vandet
RøstFremstående plankeudbygning på skibssiden, i hvis kant hovedtovene til vantet sættes med deres jomfruer, se også Røstjern.
Røstjern"Metalplade boltet til en træbåds skrog eller ""indbagt"" i en glasfiberbåd. Vantene fastgøres i røstjernene."


 Udkik Copyright © 2019 Disclaimer