Udkik.dk
Home
Advertisements
Yacht Database
Naval Architects
Owner's Contacts
Brokers / Dealers
Crew/Yacht list
Links
Engines
Weather

Sign On / Edit
Sign Off

Colophon
Webmaster
Contact us
Feedback
FAQ

Maritime dictionary


Speciel thanks to Ole Nørgaard who has contributed with his dictionary.

Index 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

EntryExplanation
Ppower (effekt), pebbles
PPortugal (gl. nationsbogstav)
P & OPeninsular & Oriental, engelsk rederi
P&CPrivate and Confidential, se i forbindelse med certepartier hvor modtager, afskiber og transportører aftaler at hemmeligholde prisen for transporten.
P&I-forsikring"Protection and Indemnity, forsikring. Betegnes undertiden som ""Klubforsikring"", fordi den sædvanligvis tegnes i Gensidige forsikringsforeninger. Denne type forsikring dækker rederen af mod krav fra trediemand. I Danmark tegnes P&I forsikringen hovedsag
P&OProtection & Indemnity
P&TPost og Telegrafvæsenet
P-reguleringProportionalregulering
p.pejling
p. rv.pejlet retvisende
p/lPartiel loss
p/sPublic sale
paParticulars average
PAPosition approximate
PaketbådSkib der fører post, last og passagere i lokalfart
PalEt stykke jern af form som et komma, der bevæges om en bolt gennem hovedet og falder med den spidse ende ned i takkerne på et hjul, så det hindres i at dreje tilbage.
PalstøtteSolidt lodret træstykke til at støtte ankerspillet, bovspryd og kranbjælker.
PanamaklysKlys i forende og agterende af skibe, der skal passere Panamakanalen.
PanamaxSkib- som er bygget i maksimal størrelse, som kan passere Panama-kanalen, længde/bredde/dybgang har visse max-mål. se også Panmax.
pandiProtection and Indemnity
Panlibhonco"Vedr. bekvemmelighedsflag, sammentrækning af Panama, Liberia, Honduras og Costa Rica. Senere er andre lande kommet til, herunder Cypern, Somalia, Bolivia, m.fl. Bekvemmelighedsflaget dukkede op første gang efter krisen i Wall street, i begyndelsen af 193
PanmaxBulkcarrier på 50.000 - 80.000 tdw. som kan passere Panama-kanalen med fuld last.
PantryAnretteværelse/rum på større skib, se også Stirrids
PapegøjeOprindelig en lille, som oftest midlertidig mast, med latinersejl, helt agter på hækken.
ParagrafskibSkib konstrueret for en given tonnagestørrelse og effektstørrelse på maskinen, af hensyn til bemandingsreglerne, f.eks. 299.- brt.-coaster, el. 1599brt-motorskib. Disse fremkom i 1960-erne og 1979-erne på grund af de gældende måleregler, besætningslovgivn
ParallellinialInstrument til at transportere kurser i et søkort. Består af to ens linealer sat sammen med to korte metalstykker af samme længde, således at linealerne altid er paralelle.
ParaplyankerParaplyformet anker, anvendes bl.a. af fyrskibe, større sømærker.
Pariserringse under Grommetring
PariserringLille kovs indsyet i sejldug o.l.
PartParalelt løbende dele af tovværk i en talje. Løbende el. halende part, den del at taljeløberen, hvori der hales. eng.: Part, running, hauling part
Partikulært havariSkade på skib, ladning m.m, som følge af en hændelig ulykke. Modsat Gros Havari, se dette
PartrederiSkib ejes af personer, som har indskudt en vis brøkdel af skibets købs- eller bygge- og udrustningsomkostninger. De vælger en korrespondrende reder, der står for skibets drift, ligesom de vælger kaptajnen, der ofte skal være parthaver. Det samme gælder sk
PaskortPortolaner, se dette, hvor i kompasroser og et net af kompasstreger er anført, således at man har kunne anvende kompasset, styrer efter disse streger for at finde frem. se også: kompaskort
PassereEn genstand, f.eks. et rev, er passeret, når det er vinkelret på skibets reelle såkaldte beholdne kurs, der er bestemt af den styrede kurs og af virkningen af afdrift og strøm. jvnf. Tværs.
PASTUSPast us
PatentEt af søsessionen underskrevet og udstedt document (søfartsbog) der giver ret til at ernære sig ved søfart. En skibsfører, der forhyrer en matros, modtager hans Patent som sikkerhed for at han ikke kan tage nogen anden hyre. Ligeledes fratager søsessionen
PatentTeknisk forbedring, f.eks. patentblok, en blok, hvor skiven går på ruller. Bundmaling kaldes undertiden: patent(maling)
PatentankerStokløst anker
Patentfarvese bundfarve
PatentglasEn slags tykt glas, indsat i skibets trædæk eller andre steder, for at skaffe lys i skibet. Dette patentglas har givet navn til Koøje.
PatentlodInstrument til måling af havdybder på indtil 400 meter, medens fartøjet går normal fart.
PAXAnder ord for passagere, især omkring det maritime transportområde.
pbPermanent bunkers
PBEPerson Bil Enhed, om carcarrier
PBOSPlanning Board for Ocean Shipping (Brussel).
pcpart cargo
PCPeriod of Charter
PCPacific Carriers, Singapore rederi
PCCPure Car Carrier, Pre-Carriage Charges
PCCPanama Canal Commission
PCEPatrol Craft Escort
PCGOPart Cargo
PCLPacific Carriers Ltd., Singapore rederi
pclParcel
pcoPort, Charters option
pcsPieces
PCSPropulsion Control System
PCTPercent
pct or pcPercentage, %
PCTCPure Car / Truck Carrier
PCWBLloyds register anmærkning, jvnf. overfladebehandlede ballasttanke, f.eks. PCWB+dato.
PDPosition doubtful
pdPer diem (per day), Port dues, Paid, Passed
PDPeriodisk Dokning
pd stg £British pound Sterling (GBP)
pdaprPer day and/or pro rata
pdoPhysical damage only
pdoprPer day or Pro Rata
PDPRPer Day Pro Rata
pdprPer day pro rata
PEPeriodisk Eftersyn, svarer til klasning, bruges af søværnet i DK.
PERørledning bl.a. til maritimt brug, f.eks. vand/kloakledning, fremstillet af polyethylen.
pejl.pejling
PejlingVinklen mellem observatørens meridian og den lige linie til en genstand, el. mellem retningen til genstanden og skibets længdeakse. eng.: Bearing
PejlkompasKompas forsynet med gradinddelt sigteanordning. eng.:Bearing compass
PELPort Entry Light
PELPacific Express Line
PELPort Entry Light, et fyr der lyser i en meget smal sektor, fyret ses først når det skal bruges, anvendes dog som nat.
PelagiskSom hører til havet, specielt det åbne hav, latinsk: pelagios
PelagoHav, græsk: pelago
PELMATICSvensk konsulentfirma, der i 1995 overtog Knud E. Hansens tegnestue.
PER SEBy Itself
PERDIEMBy the day
Peripler"græsk = rundfarter. En slags ""lodsbøger"" hvor farvande er beskrevet med diverse oplysninger."
Perpendikulær"Lodret linie, anvendes ved skibes længde imellem PP; skibets længde i vandet fra forstævnen til forkant af rorstammen, kaldes skibets længde imellem perpendikulærerne."
PertTov der hænger i en bugt under råen el. klyverbommen og hvorpå matroserne står under arbejdet med sejlene, trædetov. Perten hænger ned fra råen i lodrettte heste, se dette. eng.: Horse, attached to a yard by stirrups.
PertlineLine hvormed heste trak fartøjer i kanaler og floder. Mellemsvært, kabelslået tov der bruges til forhaling el. fortøjning af skib.
PertykættingKæde el. tov hvori ankeret hænger under kranbjælken.
PFA Inter LinkProgressive Fast Analysis Inter Link. System udviklet af Mobil oil med det formål at nedsætte kommunikationstiden for resultater af smøreolieanalyser, og derved reducere risikoen for skader.
PGPersian Gulf, se også under AG
PGMPatrol GunBoat
PHPhilippines (gl. nationsbogstav)
phpdPer hatch per day
PHPDPer Hatch Per Day
pi, p+iProtection and Indemnity
picPerson in charge
Piggeronnese Klædekølle
PikYderste del af gaffelen, til forskel fra kloen, der sidder om masten
PikfaldTov hvormed nokken af gaffelen (pikken) på et gaffelsejl hejses. eng.: Peak hayard.
PikkeronneEn trækølle, liig en sætkølle, kun at kanterne ere afrundede. Bruges til knobning.
PindekompasEn rund træplade, inddelt i 32 streger, på hver streg er boret en række små huller, hvor rorgængeren mærker op hvor mange glas el. halve timer, skibet har ligge på forskellige kurser på en vagt. Styrmanden udregner derefter en generel kurs for hele vagten
PiratSørøver, se også Buccaneer
PISPort Information System, anvendes af århus stevedoring
Pissebakke"En ribbe er spigret tværs over dækket ved klysene, og det rum, som derved dannes, kaldes pissebakken; dens hensigt er at urenlighed, som følger med ankertouget, der kan afskrubbes og hindres fra at udbrede sig videre paa dækket."
PissepottenMesanbraser, to tovender på nederste del af sejlet.
PisserenderPaa begge sider af skibet boug vise kobberør ud igjennem, der inde i skibet have kummer, hvori mandskabet lader deres vand.
PjækkertKort sømandstrøje. eng.: pea-jacket
PKPakistan (gl. nationsbogstav)
pkdPartially knocked down
pkgePackage
PLProtective Location
PLAPort of London Authority
PlankekinaStaterne omkring Østersøen, hvor der i begyndelsen af 1900-tallet blev udskibet store mængder tømmer, især om Finland.
Plat for de gatMed vinden lige i agterstavnen, se plat for vinden
Plat for vindenSejle med vinden agterind
Platfoden16 - 20 vagten
PlatgattetBåd med agterspejl, der går ned til vandlinien
PlattingFlad fletning af garn, bl.a. til skosåler, plattinssko
plcPublic Limited Company
PLG-vesselPre Lay Grabnel- vessel, skib som sejler foran et kabelskib for at rense / klarlægge bunden, hvor søkablet skal lægges.
PligtDen forreste tofte (sæde) i en åben båd. Et pligtanker lå under pligten. I større skibe hængtes pligtankeret på styrbord side, medens bagbord anker var dagligdags-ankeret, fordi styrbord var den fine side, der hels ikke måtte skrammes.
PligtForreste el. bageste tofte i en båd.
PligtankerStyrbords krananker (hænger i kranbjælken).
PligthuggerenDen mand, der stadig roer den forreste åre, person med bådshage.
Plimsoll, Samuel"Engelsk filantrop (1824-98), oprindelig jurist, ejede en kulforretning, 1868-80 medlem af Underhuset. Udgav 1872 ""Our Seamen"", hvori han angreb redernes samvittighedsløshed mod sømændene ved at udsende usødygtige skibe højt forsikrede. Fik gennemført f
PlimsollerBetegnelse for usødygtige skibe, se under Plimsoll, Samuel
plsPlease
pltPer long ton
pltcPort Liner Term Charge
PludrianGrynsuppe med stokfisk og svedsker, syrnet med eddike, anvendtes i 1700-tallet.
PlyndergreveEt vulgært navn paa den mand, der passer/slagter de levende dyr ombord på de større skibe, 17-1800 tallet.
PlyssePille tovværk i stumper
pmPer month, afternoon: 1200 - 2400, latinsk: post meridiem
PMFPacific Mediteranean Fareast, container-service-line
PMMAPhilippine Merchant Marine Academy
pmoPassing Muscat Outbound
PMSPlanned Maintenabce System
PMSStarted prematurely
pmtPer metric ton
PO-fyrBatteriboks med lille lanterne, (bøjelygte - BL 88).
po-poPush-on/push-off (type of ship).
pobPilot on board
pocPort of call
podPay on delivery, Port of charge
POEAPilippine Overseas Employment Administration
polp.polpunkt
POLRECPollutant Recovery Service
PoOPort of Oresund, samarbejde i mellem København og Malmø (1997)
PoolSamarbejde under aftalte former mellem flere rederier
PoolordningFordeling af last eller fragt efter en vis formel. Indenfor konferencer findes poolordninger som forhindre unødig konkurence.
PoopHøjereliggende dæk agter. eng.: Poop (house). Latin: puppis=agterstævn
PortolanerSe under Portolankort
Portolankortital.: Middelalderligt søkort, især vesteuropa og afrikas kyst syd for Gibraltar, de ældst bevarede kort er fra ca. 1250: Carta Pisana og Compasso de Navigare, fra ca. 1300 blev store dele af nordeuropa også dækket af Portolaner, se også under: Kompaskort
Portolanmil1 Portolanmil er = 3,15 naut. mil
PortolanoHåndbog der beskriver et søområde, med diverse oplysninger, se også: Peripler
Portugiserese under: Bidevindsejlere
posposition
PositionEt skibs beliggenhed/sted
Post-PanmaxContainerskibe med containerindtagende på mere end 4800-5000 stk. TEU`s, skibene er for store til at passere Panama-kanalen.
ppPicked ports, On behalf of (per procurationem), perpendiculars
pp(d)Prepaid
PPCPrecision Pressure Calibrator, trykkalibratorer til diverse pumpesytemer
ppiPolicy proof of interest
ppmPart per million
pptPromt
PRPuerto Rico (gl. nationsbogstav)
PRPolish Register
pr.prikket
PrajeAt råbe, kalde op
PramFladbundet fartøj, til transport især på floder/havne
PrangeAt pynte, prange med sejl. Ordet står i forbindelse med prunk og pragt
PRATIQUELicence or permission to use a port, issued by local Healthofficer.
prcPeople`s Republic of China
Pre-CoolingVed lastning af køle/fryse-lster kræves ofte, at rummene før indlastning har været nedkølet til en bestemt temperatur over en vis periode.
PreenEt seilmagerværktøj, bruges ved spleisning, udvide huller mv., se også merlespiger. eng.: Pricker.
PrikStage el. gren stukket i havbunden for at afmærke et sejlløb i lavvandet område.
PrikkepengeBetaling, der erlægges for udlægning/vedligeholdelse af sømærker, arbejde der i ældre tid blev udført af lodserne, afskaffet 1879.
PrikkerAndet ord for lokal afmærkning, g.eks. riskoste, halmkvisker, stager, små tønder ol.. se også under Veder.
PrimgjelderDrikkepenge til folkene, der losse en kornlast
proboProduct/bulk/ore-carrier
Product carrierSpecialtankskib til transport af raffinerede olieprodukter
ProfossenEn underofficer (gl. tid) hvis bestilling var at udføre straffe på befaling, på strafskyldige, lægge dem i jern og føre tilsyn med de afstraffede personer. Profossens arbejde blev senere overtaget af en kvartermester.
PropellerstrutUdvendig støtte for propelleraksel
ProPulse"Empirisk og semiempirisk beregningmetoder, såkaldt ""lifting line"" og ""lifting surface"" ved fremdrivningspropellers beregninger i ""den numeriske kaviationstunnel""."
PROSHIPA.P.Møller-forsøg med skibsledelsen som økonomisk administrator, af skibets drift, afprøvet på 3 gastankere.
PRSPolish Register of Shipping
PrygleneTalemåde anvendt under Øresundstolden, 1429 - 1857, når en matros pralede af at have været i Indien og Kina, og ikke have fået prygl i Helsingør, regnedes han ikke for at have faret til søs. Ordet opstår med baggrund i prügelknabe, prygledreng, dreng som
PrædikestolKraftig stål- eller jerngelænder fastboltet til dækket omkring stævn og hæk, agter kaldes de ofte pushpit
PræstehulletSmal gang imellem proviantrum/krudtmagsin (vulgairt udtryk).
PSPerformance Standard (internationale krav til elektroniske søkort).
psPort side
PSAPort of Singapore Authority
PSCPort State Control, nationale skibstilsyns kontrolmulighed af alle skibe. Udløber fra MoU: Memorandum on Port State Control.
PSCPenang Shipbuilding Corporation
psgPassing
psh.på sit højeste
PSLParallel Side Loader, se også under RSL
psl.på sit laveste
PSUPolish Seamens Union
PSUPakistan Seamens Union
PSVPlatform Supply Vessel
PTPennant Number (NATO skrognummer på militære fartøjer).
ptPort, Private terms
Pt.Pynt
PTI/PTOPower-Take-in/Power-take-off (vedr. drift af akselgenerator).
ptoPlease turn over
ptyProprietary
PUPeru (gl. nationsbogstav)
PUCPick Up Cat (skubbefartøj udformet som catamaran, anvendes især til skubbeopgaver af store bulk/oliepramme).
PuldSmå banker, til farer for søfarten, se også banker,barre
PullePulle, se under Puld
PullertStøtte, der rager op over dækket eller skanseklædningen til fastgørelse af fortøjninger og andet tovværk eller w. eng.: Bollard, bittire
Pulp TemperatureTemperaturen målt inde i en given vare, f.eks. en oksekrop.
PulpitSe Prædikestol.
PulverkrydserØgenavn for glasfiber/plastic fartøj, se også under Kummefryser og yoghurtbæger.
PUMPlanned Underwater Maintenabce.
PumpefiskHullet i trædækket, hvorigennem pumpen føres ned i skibet.
PurreVække folk.
pusPast us.
PVFPlacering væsentligt forringet (i en given konkurrence).
pwPacked weight.
PYParaguya (gl. nationsbogstav).
PyntenetDet samme som Pyntestok, se dette.
PyntestokPyntenetsstræber, en stræber af træ el. jern under nokken af bovspryd til afstivning af klyverbommen, nedad.
PyttingsvantPytvant, et skråtliggende vant, som går fra randen af mærset nedad og indefter til masten. Ad det kravler søfolkene fra vantet op på mærsets flade. holl. Putting= kæde som holder vantene
PZPolen (gl. nationsbogstav).
PZBPolska Zeluga Baltycka (Polferries).
påk.Påkommende.
PåmønstretBlive ansat på et skib, se mønstre.
PæhnknæetEt tømmer i skæget.
PælepengeAlle målte fartøjer, der i København benytter havnens pæle eller bøjer, betaler pr. md. 6 øre pr. ton af skibets målte NRT samt 5 øre pr ton gods, der losses eller lades, medens skibet ligger ved pæle (takst 28.7.1899).
PæletrækMål for et skibs- slæbebåds evne til at øve træk uden at bevæge sig gennem vandet. eng.: Bollard pull
PærehummerEn forstærkning eller et tykkere sted paa en jagtmast, hvilket ligesom danner en udskillelse imellem masten og toppen. Muligvis anvendt som pynt.
PæreskudeLille jagt, beskæftiget med at fragte frugt, grønt samt andre fødevarer til København, se også Høkerbøtte
Pøkergl. ord for skibsdreng, omkring 1600/1700-tallet, se også Pøtker.
PølselisteEn liste langs øverste hækbjælke, tværs over speilet.
PøsLille spand af træ el. sejldug. En "rigtig" pøs er hvidmalet indvendig og blankskrabet og strøget med lak udvendig, forsynet med blanke messingbånd og påmalet skibets navn. se også: admiral.
PøserækkeStativ til pøse ombord.
PøsestropTovværk i pøsen (håndtaget).
PøtkerBenævnelse af sømand i middelalderen.


 Udkik Copyright © 2019 Disclaimer