Udkik.dk
Home
Advertisements
Yacht Database
Naval Architects
Owner's Contacts
Brokers / Dealers
Crew/Yacht list
Links
Engines
Weather

Sign On / Edit
Sign Off

Colophon
Webmaster
Contact us
Feedback
FAQ

Maritime dictionary


Speciel thanks to Ole Nørgaard who has contributed with his dictionary.

Index 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

EntryExplanation
gGrain capacity, gram
GGrøn
GGravel
GGermany (gl. nationsbogstav)
g.Grå
G.Grus
ga(arb)General Average/(arbitration)
ga(p)General Arrangment (plan)
ga.conGeneral Average Contribution
ga.depGeneral Average Deposit
GaffelabeLille gaffel på agtermasten, hvorunder flaget kan sættes, i søen.
galGallon, enhed for volumen: UK: 1 gallon = 4 qt (quart=1/4 gal = 2 pint=ca. 1,136 li) = 4,546 liter US: 1 gallon = 4 qt = 3,785 liter
GaleaseSkib med to master, hvoraf den forreste er den højeste. Begge master bærer gaffelsejl, og i ældre tid kunne galeaser have råsejl på fortoppen. De Danske galeaser var bygget med konkav forstævn og hjerteformet agterspejl, dog fandtes der små spidsgattede g
GalgeBådgalge, davit, kran til at svinge ud over skibssiden.
GalileoEuropæisk satellitbaseret positionssystem, der skal erstatte det amerikanske GPS-system og det russiske GLONASS sattelitsystemer. Galileo-projektet er fremlagt af EU-kommissionen i 1999, til høring.
GaliotHandelsfartøj i 1600-tallet
GaliothækSpidsgattet med lodret agterstævn
GalleislaveForbryder, der ere dømte til galleierne, hvor de, lænkede til tofterne ere bestemte til, at roe aarene. Ere galleislaverne ikke i umiddelbar brug paa galleierne, da maae de forrette sjougtjeneste (hårdt arbejde) paa regjeringens værfter.
GalleriEn udbygning paa hver side af agterskibet, der er forsynet med vinduer, svarende til vinduer i agterspeilet. I gallerierne er anbragt priveter (klosetter), som benyttes af chefen og officerne.
GallionØverste og yderste del af forstævnen på klipperbygget skib. Den kan være prydet med ornamenter, undertiden med udskåret figur. I gallionen er anbragt priveter (klosetter) til mandskabets brug. Istedet for priveter, anvendtes sædeklodser.
GallionsklæderMalet sejldug, befæstet til gallionslønningen, for at skjule folk der er i gallionen (priveter/klosetter) og skærme for søsprøjt.
GallionsrygterPå / ved gallionen opstod diverse historier/rygter, især ved de lovlige perioder hvor tobaksrygning kun var tilladt ved gallionen.
Galvanisk tæring"Elektrokemisk nedbrydning af det mindst ""ædle"" metal, når to metaller i vand er i kontakt."
GangspilCapstan, spil med lodret aksel, i modsætning til Bradspil med vandret aksel.
GantletEn straf, der bruges paa engelske krigsskibe. Den er liig spidsrod, med den forskjel, at det opstillede mandskab er hver forsynet med en tamp i stedetnfor en pileqvist.
GantrykranEn kran med fast, vandret udligger, hvorunder kører en vogn med et løfteåg og førerkabine. Kranen arbejder kun i et plan og er på grund af sin konstruktion særlig velegnet til løfteopgaver, der kræver stor præcission med hensyn til lastens opsamlings- og
GarneringIndvendig træbeklædning af skibsbunden/Tanktoppen. eng.: ceiling
Gasttysk, Matros, fortopgast, klyvergast, orlogsgast, osv.
Gastight sectionsVed transport af partlaster, f.eks. æbler og bananer i køleskibe, er det nødvendigt med en gastæt separation mellem rummene. Idet gas fra æbler fremmer modningsprocessen i bananer, hvilket kan få uheldige følger.
Gatåbning, oftest nedskåret i enden af en stang eller planke, i hvilken anbringes en skive, der kan dreje rundt om en akse, skivgat. Ordet d.s.s. engelske gate , gennemgang, port, stammer fra det oldsaxiske gat, egentlig endetarmens åbning og dernæst hul, sa
GatAgterenden; spidsgattet, spejlgattet. eng.: stern
GATSGeneral Agreement on Trade in Service
GATTThe General Agreement on Tariffs and Trade, Geneve. Varetager de kontraherende staters samarbejde for fremme af fri udveksling af varer og tjenester.
gboGoods in bad order
GBSGravity Base Structure, gigantiske off-shore konstruktioner.
gdgård
Gdgård
GearlessTørlastskib uden lasteudstyr, skibet kan derfor kun besejle havne, hvor der er det fornødne laste- og losseudstyr.
GEEGee, er første betegnelse for DECCA
GelcoatYderste pigmenterede polyesterlag på glasfiberbåd
GENGenerelt certifikat som radiotelefonist
GENCONGeneral Cargo Charter Party
GeorotGeographical Rotation, rækkefølgen af losse/lastehavne
GerderTov, som står fast på nokken af en gaffel og tjener til at støtte denne under sejlads. eng.: guy
GertStøttereb/ wirer
gfGoverment Form
gfaGood Fair Average
GFLse under Grey Funnel Line
GGSDForeningen af Gamle Georg Stage Drenge
ghGhent/Hamburg (range)
GHAGreenwich Hour Angle
GHF-overfartGrenå Hundested Færge - overfart
GHzGiga Hertz
gieng. gill, enhed for volumen UK 1 gi = 1/4 pt. = 5 fl. oz = ca. 0,142 li. US 1 gi = 1/4 pt. = 4 fl. oz = ca. 0,118 li.
gibGibraltar
GibbeI vending at lade bom- og stagsejl gaae over i den nye læside. Når man sejler rumskødes, at hale mesanbommens yderende så meget forefter som muligt.
GibskinkelEt toug paa midten af mesanbommen, som i rum seilads tjener til at hale den forefter.
GieMeget svær 5 eller 6 skåren tallie til ophejsning af særlig svære ting.
GigEn let båd
GillingHulningen under skibets agterspeil, igennem hvilken roret gaar ind i skibet, i et hul, som paa krigsskibene kaldes bjørnen og paa handelsskibe rorkisten. eng.: Counter. se også under låring Gilling, også om den buede opskæring i undersiden af et råsejl
GireSiges om et skib, som under for-de-vindseilads afviger fra sin kurs, snart den ene , snart den anden side. Grundbetydningen er at skære skævt, sammenlignet med snedkerens Geeringskasse. eng.: Yaw
GISGerman International Shipsregister
giss.gisset
Gisse, Gisne"At skønne; den gissede plads, den plads, hvor man efter skøn befinder sig. eng.: Estimate (a position)"
GitterEn lang smal hulskuffe, som bruges til at kaste vand op ad skibets side med, for at rengøre den.
GivtovTovende til at give sejl op med, dvs. at trække sejlets underste del op mod råen, så det lettere beslås af folkene til vejrs. eng.: Clew line
Giøre spillet klarKan og være at tilberede det til derved at straffe en forbryder. Køier befæstes til spillet og delinquenten surres om spillet med brystet mod disse.
GjøsenEt flag, der er betydelig mindre end Campagneflaget (nationalflaget), og som af krigsskibene almindelig til ankers, føres paa en stok fra enden af bougsprydet. Til seils bruges det aldrig fra bougsprydet, men vel undertiden fra gaffel. Hvor intet egentlig
GLGermanischer Lloyd
glGearless
Gl.gammel
gl.gul
GLAGeneral Lighthouse Autorities, Engelsk/Irske fyr/vagervæsen
Glas"Herved forstaaes i søsproget et sandur eller timeglas, som, naar det løber ud i en halv time, kaldes et vagtglas, eller om det løber ud i 28 secunder eller 14 secunder, da et loggeglas. Vagtglasset bruges som tidsmaaler i skibene. Etmaalets 24 timer er d
Glat dækHerved forstaaes et dæk, som ikke har noget opbygget ruf eller nogen udsætning, men som fra agter til for danner en jævn, glat flade.
Glat lag"Dette udtryk kan tages i tvende betydninger, thi dersom det skal hentyde paa, at et skib giver et glat lag, da forstaaes derved at affyre det hele lag kanoner til sammen tid eller paa een gang; siges det derimod, at et skib har et glat lag, da er meninge
glessGearless
GlidekølEr en bred plan eller sammenføining af planker, kant imod kant, hvilken ved hjælp af en mekanisk indretning kan fires ned og hæves, der ligger i skibets diametral. Stykpramme (lastpramme) og andre fladgaaende fartøier havde anvendt to eller tre saadanne k
Global AllianceSamsejling af store containerrederier, f.eks. NOL / APL, se også under Grand Alliance.
GLONASSRussisk Satellitnavigationssystem, se også GPS
glrGerman Liner Replacement
GLSGearless
gmGram
GMGuam (gl. nationsbogstav)
GMDSSGlobal Maritime Disstres and Safety System
GMDSSThe Global Maritime Distress & Safety System
gmt/GMTGreenwich Mean Time, ZT 0
gncGlobal Navigation Chart
GNCNGencon (General Conditions)
gnsGerman North Sea
GNSSGlobal Navigational Satellite System, system under EU, se også GPS
GNSS 1+2GNSS 1, er baseret på luftfarten og GNSS 2 på andre mobile enheder.
goGas oil
GOAMGlobeOffshore Area Map
GOCGeneral Operator Certificate, generelt radiocertifikat, incl. GMDSS-certifikat
GodsDet til skibet hørende tovværk, kæder og wirer, deles i stående og løbende gods
GodsEr udtryk for tovværk, rundholter o.a. ombord. Tømmermandens gods, f.eks. de genstande der henhører under denne håndværker. Alt tovværk, som hører til rigningen deles i stående gods, de tov der står fast og tjener til rejsnings forstøtning som stag, vant,
Gommers kammerLejet for ammunition i en mortèrkaster
GongFog Gong
GOOSGlobal Ocean Observation System, via infobøjer, miniubåde mv.
gopGross Operating Profit
GouacheVandfarve tilsat lim, giver en sprød mat flade, denne malemetode blev ofte anvendt ved gengivelse af maritime motiver i ældre tid.
gpGeneral purpose crew
Gp.Blk.Gruppeblink
Gp.Fmk.Gruppeformørkelser
GPSGlobal Position System, drives af de amerikanske militære myndigheder, med 24 satelliter, med en nøjagtighed på ca. 25 meter. Nøjagtigheden kan komme ned på få meter, når GPSèn er udstyret med Differentiale DGPS, se også GNSS, GLONASS og GALILEO.
GPSGlobal Positioning System (NAVSTAR GPS)
grGrain (capacity og vessel)
GRGreece (Grækenland) (gl. nationsbogstav)
gr.Grøn
Gr.Græs
gr/blGrain/Bale
Grain capGrain Capacity, om et skibs lastrum
GrainvoyGrain Charter Party
Grand AllianceSamsejling af store containerrederier, bl.a. P&O/NedLloyd/NYK/Hapag Lloyd, se også under Global Alliance.
Grating"Tremmerist af træ eller andet materiale; anvendes for at skaffe ventilation gennem lasten."
grd, gdGeared
Green AwardTankskibe (over 50.000 tdw) med Green Award, kan i visse lande opnå en rabat på 7 %, jvnf. skibets vedligeholdelse og stand.
Grey Funnel Line GrogØgenavn for Søværnets Flåde 1. Opkaldt efter eng. admiral Edward Vernon, hvis øgenavn var: Old Grog, efter hans påklædning (et slag fremstillet af grogram/silke). 2. Siges også at være opkaldt efter en fransk guvernør over Guadeloupe, Guillaume Roussel, d
GrommetringMessingring eller syet ring i sejl, til fastgøring af garn eller tovværk, f.eks. udhal og trimliner. Ringen kaldes også for: pariserring.
Gros Havarifransk. Almindeligt havari, fælleshavari, forsætlig opofrelse for at afværge en fare, der truer skib og ladning. Kan f.eks. ske ved, at en del af ladningen kastes over bord, eller ved, at skibet sættes på grund. Ejerne er berettiget til erstatning, der fo
GRPGlass Fibre Reinforced Plastics
GRTGross Register Tonnage, se Bruttotonnage
Grw.Greenwich
GrynposeEn conisk dannet pose, fyldt med gryn, for dermed at tætte et grundskud (fjendlige kugler, der træffe skibets skrog under vandlinien). I dens spidse ende er et øie, hvori fastgiøres et toug, som hales igennem hullet, og naar posen saaledes er indhalet, pa
Grækerledning"Rørledning til skibets lasttanke, etableret for at ""stjæle"" af lasten, systemet blev afsløret i et græsk tankfartøj, deraf navnet, ""Grækerlening""."
gsaaaabGood safe always afloat always accessible berth
GSBGood safe berth
gsbaaGood and safe berth always afloat
GSFGlobal Shipbuilding Family, International værftssamarbejde
gsmGood Sound Merchanttable
GSPGood safe port
GTGross Tonnage, se også under BT, brutto tonnage
GTGas Turbine
GTGross Tonnage (bruttotonnage)
gt. grtGross Tonnage, Gross Ton, Gross Register Tons
GTEEGuarantee
GTSGodkendt Teknologisk Serviceinstitut
GUGuatemala (gl. nationsbogstav)
Gulatings lovse under Sødygtighed
gv.grov
gv.Sd.groft sand
gvwGross vechicle weight
GyrokompasEr et kompas, der ikke skylder magnetkraften sin indstillingsevne, men en i kompasset ophængt, hurtigtroterende gyro, hvis akse vil stille sig parallel med jordaksen. Gyrokompasset viser retvisende retninger. Første gyrokompas opfindes i 1908 af Anschutz-
Gå på bommenTigge eller vagabondere
GårdingReb fastgjort til liget på råsejl, hvormed det nede fra dækket hejses op til råen, når sejlet skal bjerges. Bruges sammen med givtove. Kommer af ordet gjord
GøsLille nationalflag sat på en flagstang på klyverbom, el. stævn. se også gjøsen eng.: Jack flown from the jackstaff


 Udkik Copyright © 2019 Disclaimer