Udkik.dk
Home
Advertisements
Yacht Database
Naval Architects
Owner's Contacts
Brokers / Dealers
Crew/Yacht list
Links
Engines
Weather

Sign On / Edit
Sign Off

Colophon
Webmaster
Contact us
Feedback
FAQ

Maritime dictionary


Speciel thanks to Ole Nørgaard who has contributed with his dictionary.

Index 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

EntryExplanation
dA penny, Pence, Dime, Depht, Draught , Day.
DDenmark (gl. nationsbogstav)
DDiskvalificeret (i en given konkurrence)
D&DDesign & Development, dansk maritim rådgivningsfirme i Vejle.
d.b.Deals boards
d.t.Deep tank
d/aDays after acceptance, Disbursement account, Desposit account, Discharge afloat or (when prefixed to "world clause"): vessel must dischage afloat.
d/dDate Draft, Days after Date, Delivered, Demand Draft
D/FDirection Finder (Radiopejler).
d/sDays after sight
D/SDampskibsselskab
daDocument against acceptance (insurance), Draught aft
daaDischarge alway afloat
DACDanish Anti Corrosion, firma i Haslev der forhandler zinkanoder til skibsfarten
dafDelivered at frontier (Incoterms).
Daglig-ankerDet anker der bruges til almindelig opankring.
DagmændMedlemmer af besætningen, som er udtaget til at arbejde hele dagen mellem 06-18, med en eller anden opgave. Bådsmænd og sejlmager var ofte permanente dagmænd i større skibe.
Dam"Vandfyldt del i fiskekutter eller fisketransportfartøj (kvase). Der er huller ud gennem skibets bund, således at vandet kan fornyes, og fisken holde sig i live. Inden for olieindustrien findes fartøjer med store ""damme"", her benævnes de for Moonpools."
DAMFORDETDamage for Detention. Penalty if cargo is not ready when ship arrives for working (1.st. day of Laycan.). This is not detention wich is charged for ships time on delay. If the cargo is ready there is no DAMFORDET
DampskibVed dette almindelige navn (1852) forstaaes saadanne skibe, som kunne sætte sig i bevægelse paa søen ved hjælp af en dampmaskine, hvis kraft forplanter sig til propellerne, der virker paa vandet, hvori skibene flyde. Efter den maade, hvorpaa propellerne e
DamstilleGanske stille, død-dam-stille, roligt hav/sø.
DANADansk Navigatørforening
Dandy-funkse under: Crackerhash. Dandy-funk er fremstillet af brødkrummer, kabysfedt, flæsk, rosiner,sirup osv., fyldt i en bageform og bagt.
DANIDADanish International Development Agency
DANSKIPDansk Skipperforening af 1942
dapDi-ammonium phosphate
DAPSDays all Purposes (total days for loading and discharging)
dapsDays all purposes
DAREDanmarks Rederiforening
DASDansk Almindelig Skibsregister. I skibsregisteret føres det gamle skibsregister(DAS) hvor alle Danske skibe over 20 BT/Brt står opført på nær dem, der er opført i Dansk International Skibsregister ( DIS), der kom til i 1988.
DASOKUDAnske SkibsOfficeres Koordinations Udvalg
DASTDansk Styrmandsforening
DATDanish Air Transport, inititivtager til Dansk Kystvagt, via fly.
DaviskvadrantHøjdemålingsinstrument, omkring år 1600.
Davit, DavidKran til at svinge ud over skibssiden. Heri kan skibets sidefartøjer hejses op og ned. Ordet er kommet fra fransk via engelsk. Det gamle ord var Jollebom. eng.: davit
Davy Jones Locker"Det Vest Indiske ord for spøgelse er ""Duffy"", de lokale sømænd talte ofte om den bibelske Jonah, det blev så ændret til ""Duffy Jonah"". Fremmede søfolk der kom til Caribien, forstod ikke hvad de lokale talte om, så man troede at man talte om en mistet
dBdecibell
dbbDoubble bottom ballast, Deals, Battens and Boards (and scantlings)
DBBDansk Bjærgning & Bugser (hjemmehørende i Hobro).
dbeDispatch payable both ends
dbeatsDispatch payable both ends on all time saved.
dbewtsDispatch payable both ends on working time saved.
dbgdybgang
DBIDansk Brandteknisk Institut.
dbkDrawback, Daybreak
DCjævnstrøm
dcDetention clause, Deviation clause, Direct continuation (of T/C period), Dry container, Direct current.
dccdDelivered at container collection depot
dcfDecimal conversion factor
dcpFreight, carriage paid to (Incoterms).
DCRDirect Chart Reader, CD-ROM-Drev til aflæsning af digitale søkort
ddDryDock, Double Deck, Damage Done, Delivered, Delivered at Docks, Due date
dd/sDelivered sound
ddcDamage done in Collision
DDFADanish Duty Free Association
ddoDispatch Discharge Only
DDPDelivered duty paid (Incoterms 90)
ddpDelivered Duty Paid (Incoterms).
DDUDelivered duty unpaid (Incoterms 90)
DESub-Committee on ship Design and Equipment (IMO)
De Syv Verdenshave"Udtrykket ""De syv verdenshave"" har været kendt / brugt, lang tid før Rudyard Kipling digtsamling ""The seven seas"", fra gammel tid bestod de syv have af: Nordlige Ishav, Sydlige ishav, Nordlige Stillehav, Sydlige Stillehav, Nordlige Atlant, Sydlige At
Debarkerefransk: Gå fra borde, udskibe
DeccaNavigationssystem baseret på radiobølger, med en Mastermast, samt et antal slavestationer (master) 2-3 master. Radiobølgerne udsendes/aflæses som tre forskellige farver/lanes, der så udsættes i specielle Decca-søkort. Decca-systemet opfundet af englændern
defDefinitely
del, delyDelivery
deldDelivered
demDemurage
DemmurageOverliggedagspenge, som er den kompensation, befragter, afskiber eller modtager skal betale pr. døgn eller pro rata for langsom ekspedition i laste- eller lossehavn, end kontrakten (certepartiet) stipulerer.
depDiesel Electric Propulsion
depDeparture
DeplacementstonnageEr den samlede vægt i tons, à 1016 kg., af selve skibet med normal udrustning, brændstof etc.
DEQEx quay (Incoterms 90)
derDerricks
DESEx ship (Incoterms 90)
desdespatch
DESMIDe Smithske, pumpefabrik i Aalborg/Odense
Despatch / DESPDen godtgørelse, rederiet betaler til befragter, afskiber eller modtager pr. døgn eller pro rata for hurtigere ekspedition på laste- eller losseplads, end hvad certepartiet stipulerer. Det sædvanlige er, at despatch udgør halvt så stort et beløb som demmu
Det Røde Hav"Betegnelse i 17-1800 tallet for området ved / øst for flådens leje, hvori duc dàlber var placeret, toppen af dem var malet røde= reserveret for flådens skibe, deraf navnet ""Det røde hav""."
detsDetails
Deviation"Misvisning af kompasset pga. påvirkning fra skibets jerndele. Afvigelse fra kurs- eller rejse. Første deviationsundersøgelse foregik i England, år 1839, ombord på 2 engelske krigsskibe, af jern, ""Ironside"" og ""Rainbow""."
dfDirection finder, Draft forward, Dead freight
DFDSDet Forenede Dampskibs Selskab
DFODeutche Fähre Ostsee
DGCDigital Gyro kompas
DGIDigital Gyro Inclinometer
dgl.daglig
DGPSDifferential Global Positionering System, land/satellitbaseret system der giver et fartøjs positioner inden for få meter.
DGPSDifferential-GPS
DGS3Digitalt Gyro Stabiliseret Sensor System
DHDansk Handicap
DH88Dansk Handicap målregel fra 1988
DH98Dansk Handicap målregel fra 1998
dhdDemurage Half Despatch
DHDATSBEDespatch Half Demurrage on all time saved both ends
DHDWTSBEDespatch Half Demurrage on working time saved both ends
DHIDaewoo Heavy Industries, sydkoreansk værft/industrivirksomhed.
DHIDansk Hydraulisk Institut
DiaDiaphone
DIFDiskvalifikation kan ikke fratrækkes
Digt til vindenAt seile tæt til vinden, dog saaledes at seilene forblive fulde
DigteDet samme som at kalfatre
DigtekisteSaaledes kaldes en lille, aaben kiste, som skibsbyggeren bruge, saavel til at gjemme det mindre redskab i, som de bruge ved arbejdet, som til at staa paa, eller lægge det ræ paa, som de forarbeide.
dimDimension
DinghyLille jolle, flåde
dipkimingsdalen
dipDropping Inward Pilot
Dirdirectional light
Dirk"Tov på mesan-bommen agter, som farer op til krydstoppen og hvormed man ""dirker bommen"", dvs. løfter dens yderende (nok) op."
DISDansk International Skibsregister, oprettet 1988
DISADanish International Soling Association
DiscDemonstration of Integrated Ship Control
DISCHDischarge
dispDisplacement
DispacheOpgørelse og forhandling af tab og omkostninger ved havari.
Dispache"Det document, som bestemmer, til hvilken slags de ved havari eller stranding forfaldne udgifter henhører; den indeholder en fordeling af disse udgifter paa hver af de ved sagen interesserede personer, og angiver til slutning, hvor meget assurandeurerne h
DispachørPerson der beregner skaden ved havari. eng.: General average adjuster.
DispatchGodtgørelse til befragter, for sparet tid, se også Demurrage
dist.distance
DistanceminutDet samme som een sømil = 1852 meter
DJDjibouti (gl. nationsbogstav)
DKDemocratic People's Republic of Korea (gl. nationsbogstav)
DKDeck
dkl.deklination
DKUDansk Kirke i Udlandet, se også DSK.
dloDispatch Loading Only
dlospDropping Last Outward Sea Pilot (Norway)
dlrsDollars
dlyDaily
dmDepth moulded, Decimeter, Dekameter
dmdecimeter
DMdanmarksmesterskab
DMCDanish Marine Consult
DMEDistance Measuring Equipment, navigationssystem for fly, impulser sendes fra et fly mod en jordstation, som så returnere signalet, tiddifferencen danner så grundlag for positionsbestemmelsen.
dmgDistance made good
DMGDanish Marine Group, sammeslutning af Danske Maritime virksomheder, der sammenarbejder ved internationale udstillinger.
DMIDanmarks Meteorologiske Institut
DMIDanish Maritime Institute (skibsteknisk Laboratorium)
DMIDanmarks Meteorologiske Institut
DMIWWWRDanmarks Meteorologiske Institut World Wide Weather Routing, i daglig tale kaldet: Rutevejledningen. Grundlagt 1971 med Atlanten som dækningsområde, og World Wide- dækningen kom til i 1988. Prisen for en rutevejliedning i 1971: 1.000 kr, i 1996: 3.500-4.0
DMSDansk Marine Simulator, også kaldet: Dansim
dnDispatch note, debit note
DNCDid not compete
DNCDanish Negotiating Committee
DNDDisqualification not discardable
DNFDid not finish
DNMFDet Norske Maskinist Forbund
DNRCAOSLONLDiscountless and non-Returnable Cargo and/or Ship lost or not lost
dnrsaoclonlDiscountless and non returnable ship and/or cargo lost or not lost
dnrvaclonlDiscountless and non returnable vessel and/or cargo lost or not lost
DNSDid not start
DnVDet Norske Veritas (klasseselskab)
doDiesel oil, Delivery order
DoCDocument of Compliance
DOCDrop off charge, omkostning for tilbagelevering af containere, som sædvanligvis beregnes af containerudlejeren, når containere tilbageleveres i havne, hvor der erfaringsmæssigt ikke er stort brug for containere og de således kan henstå i lang tid.
DOCTDansk organ for prøvning og certificering
DOFASDansk Olieforsyning
Dog's bodyOpblødte beskøjter blandet med sukker, herefter formet som en aflang pølse, heraf navnet: død hund el. dogs body.
DokKasse hvori et skib kan sejle ind gennem en port. Når denne lukkes kan vandet pumpes ud. På steder hvor der er kraftig tidevand, indrettes havne med porte, dockgates, således at vandet kan lukkes inde i havnen, medens det er ebbe.
Dolctidgl. sømandsudtryk for højvande, når skibe skulle forlade en red/havn.
DoldrumsStillebælte ved ækvator
dolfinDuc dálbe, se dette
DolhalerEn smækker ende, som befæstes paa en blok, til sikkerhed, for om det toug, hvori blokken er fast, skulde springe, at den ikke skal falde ned og beskadige folk.
dolspDropping outward last sea pilot
DonkeykedelDampkedel der leverer damp til et skibs dæksspil, ankerspil o.l.
dopDropping outward pilot
DoryLille robåd der arbejder/fisker fra et moderskib, bl.a linefiskeri ved Canada og Grønland. Anvendes ofte af Portugisere, tidligere blev straffefanger anvendt til denne form for fiskeri.
DOSDanish Offshore School (Fanø/Esbjerg).
DOSTSDanish Offshore Safety and Technology School (Esbjerg).
DOTDepartment of Trade
DOTIDepartment of Trade and Industry
DPDunamic Positionering
dpDirect port, document against payment
DPDynamisk Positionering
DPADansk Projekt Administration (køb/salg af skibe).
dplDeplacement
DPVOADynamic Position Vessel Owners Association
DRDanmarks Rederiforening
DRDominican Republic (gl. nationsbogstav)
DRBDansk Restaurations- og Bryggeriarbejderforbund.
DRBADelaware River and Bay Authority
DrejeUdtryk for at en hvis tid forløber, eks. vagten drejer, hyren drejer.
Dreje biAt stoppe farten ved at løbe skibet op i vinden. eng.: heave to
Dreje tilse under Dreje under
Dreje underLigge underdrejet, ligge skibet op mod søen, med styrefart
DrengKnudetov, anbragt på mellemhaler mellem davitarme. Kan ved udsætning af både anvendes til at klatre ned ad. eng.: Lifeline from the davitspan.
DrengeStøtter fra een stabelblok til en anden, for at støtte dem under skibs-afløbningen, saa og støtter mod forstævnen i samme anledning.
DRIDirect Reduced Iron
DrivankerLodretstillet plade el. stor sejldugspose, der udfiret fra et fartøj, modvirker dets afdrift. eng.: Sea anchor, drogue
DRKDerrick
Dronningens kvarterPå krigsskibe, vagtmandskabet om bagbord, Kongens om Styrbord.
DruknehullerLavtliggende dæk med lastluger, blev på ældre dampskibe ofte overskyllet i hårdt vejr.
Dræg"Lille stokløst anker, oftest med fire arme; bruges til opfiskning af kabler, kæder o.l. på havbunden. eng.: Grapnel"
Drægtighed"(1856) Ved dette ord forstaaes et skibs evne til at rumme og bære en last, og denne evne kan da angives enten ved størrelsen af dets deplacement cubus, eller ogsaa ved det antal commercelæster, som skibsmaaleren, ifølge den befalede opmaalingsmetode, fin
DrøgeTjære tovværk
Drømpel"Kaldes et tykt stykke træ, der ligger over hver kanonport, imellem skibets udvendige og indvendige klædning, og paa hvilket de spantetræer staae, som have deres plads over porten; Drømpelens underkant danner altsaa kanonportens overkant."
DSDansk Standard
DSDansk Sejlunion
DSCDigital Selective Calling
DSCDanish Supply Corporation, sammenslutning af skibshandlerne Schierbeck Supply, Jens Lysholdts Eftf., Harald Christiansens Eftf., Skagen og Sophus E. Johnsen & Co`s Eftf., århus
DSCDigital Selective Call, VHF-kanal (70) der kan anvendes til automatisk udsendelse af skibes navn, ID-nr., kurs, fart og position. Anvendes til overvågning, ID-nr. identificering i kystnære, stærkt trafikerede områder.
DSCDanish Shippers Council, se også under ETU
DSKDansk Sømandskirke i fremmede havne, se også under DKU
DSNDDet Søndenfjeldske-Norske Dampskibsselskab
DSQDisqualified
DSRDeutfracht SeeReederei
DSØDampskibsselskabet Øresund
dtbaDate to be agreed, Date to be advised
DTUDanmarks Tekniske Universitet
DUCDansk Undergrunds Consortium
Duc d'AlbeKnippe af nedrammede pæle til fortøjning. (opfundet af hertugen af Alba). eng.: dolphin.
Dueflaget"Broderkredsen på havet"s flag, se også under: Broderkredsen på havet.
DugEt sejl og et flag er sammensyet af forskellige stykker (bredder) af sejldug eller flagdug. At duge et sejl op er at hale det op og lægge det glat langs råen for at beslå det.
Dugt, duktSaaledes kaldes et vist antal garn, der sammensnoes, for at saadanne dugter at slaae et tov. 1/3 eller 1/4 af snoet tov = een kordel. eng.: strand.
DunnageMateriale af forskellig art, ofte træ, måtter, plastic el., til at adskille lastpartier, luftpassage, plads for gaffeltruck osv.
DurhovedBrugtes forhen til fokke og storstaget. Det havde samme dannelse som en jomfru, men der var kun eet stort hul i dens midte. se også Duxhoved
DuveDette siges om et skib, naar det under seilads bevæger sig efter sin længde saaledes, at det stedse synker ned med forenden hvergang en sø forlader boven. Denne egenskab kaldes ogsaa at stampe, fordi et saadant skib, naar den næste sø kommer, ikke med let
DuxhovedEn slags jomfru (blok) med et stort hul i, den bruges fornemmelig til stor- og fokkestaget, dog bruges senere mere almindelig kjæbede jomfruer, se også under Durhoved.
dv.devierende
DvalegrundGrund el. sandbanke der flytter sig, p.g.a. vejr, strøm, osv.
Dvejlholl. (dweil): en kort stang eller stok med en i den ene ende fastsømmet i flere lag samlet bunke klude til at tørre af med i en baad, (svaber).
DVODiesel Vertikal Offset
dwDeadweight, kan måles i metriske ton à 1000 kg., Long tons à 1016 kg. og Short tons à 907 kg.
DWDeep water
dwatDeadweight all told
dwcDeadweight capacity
dwccDeadweight Cargo Capacity
dwctDeadweight Cargo Tons
dwtDeadweight tonnage
DybgaaendeNaar der ved dette ord forstaaes et skibs dybgaaende, betyder det den lodrette afstand fra vandlinien til straakølens underkant agter og for.
dys, dsDays
DyvelsklørFlad dobbelt hage/kroge der danner et lukket øje. eng.: caliper hook, clip-hooks, sailhanks.
Dåb"Skibsdåb, navngivning af et fartøj, tidligere blev skibe døbt af kvinder, døtre mv., i dag ser man også mænd foretage denne handling. Før år 1000 brugte man ""offerblod"" ved dåben, en person blev simpelt hen offeret, ofte en højt rangerende fange evnt.
DæFDet ærøske Færgetrafikselskab I/S
DækDe ældste fartøjer havde ingen dæk. I vikingeskibene fandtes der oprindelig kun et lille dæk for og agter, trekantet pga. skibets form, kaldet pligten . Medens dette dæk voksede og blev til skansen agter og bakken for, vedblev i oldtiden og middelalderens
Dækfisk"Dæksplankerne midtskibs, imellem de midterste skærstokke, kaldes fisken; de ere af eeg, og sværere og ofte bredere end dæksplankerne. I fisken ere lugerne samt hullerne til master, pumper og spillet udskaarne. Plankerne i fisken ere ei altid lige tykke o
DæksglasGlasprisme nedfældet i dæksplankerne, giver en smule lys under dæk.
DæmpeMan dæmper et sejl, formindsker, ved at hale det i dæmpningsgårdingerne
DøbeVed at passere linien og tropikerne, tillades mandskabet paa nogle skibe at holde sig lystige. Lystigheden bestaar i theatralske forestillinger, dans og desl.. Ved samme leilighed gjøres løier med det mandskab, der ei før var i disse farvande. Ligger et k
Død hundse under: dog's body
DødbiderEt sletseilende skib
DødfragtKompensation til bortfragteren for differencen mellem aftalt og reelt afskibet kvantum. Se også under: Fautfragt.
DødlastEn last af tungt materiale lagt i bunden af skibet.
DødsejlerSkib der ikke er sødygtigt
Dødt skibSkib der i åben sø er forladt af hele sin besætning
DødvandeVandmasse der slæbes agter for at skib i fart. Stillestående vand i smalt sejlløb med strøm.
Dødvægt/DeadweightVægten af den last, bunkers, stores og løs udrustning, som skibet kan bære.
DønningHavets bølgebevægelse uden bråd, pga. tidligere el. fjernere stormvejr. eng.: swell.
DørgeFiskeline med mange kroge forskellige steder, bruges bl.a til makrelfiskeri.
Dørk"Gulv i et skib. Oprindelig det agtereste rum i lasten, egntl. ""kølrum, hvor urenlighed samles"", hollandsk: durk. Ordet menes at stå i forbindelse med ""dræk""=skarn. eng.: floor, deck."


 Udkik Copyright © 2019 Disclaimer